Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/index.php on line 32

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/index.php on line 33

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/index.php on line 36

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/core/files.php on line 142

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/index.php on line 37

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/libraries/Trash.php on line 96

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/core/files.php on line 52

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/core/pages.php on line 47
Uchodźca w szkole - Uchodźca mój dobry sąsiad

Uchodźca w szkole

Wsparcie dla projektu udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

 

 

 Etapy edukacji


Przedszkole – dla dzieci w wieku 3-5 lat. Nie jest obowiązkowe. Godziny pracy przedszkoli różnią się, dzieciom podawane są zwykle trzy posiłki. Organizowane są też dla nich różne zajęcia. W Polsce funkcjonują przedszkola państwowe i prywatne. Rodzice płacą za przedszkole dzieci. Niektóre przedszkola zwalniają uchodźców i cudzoziemców objęty ochroną uzupełniającą z części opłat. Z reguły w prywatnych przedszkolach opłaty są wyższe, niż państwowych.

 

Zerówka – obowiązkowy rok przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole. Zerówki prowadzone są zarówno w szkołach jak w przedszkolach. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-6 lat. W przedszkolach rodzice wnoszą opłaty, ale dzieci spędzają w przedszkolu większość dnia i otrzymują posiłki. Zerówki w szkołach są bezpłatne – ale dzieci uczestniczą tam tylko w kilku godzinach zajęć dziennie i nie otrzymują posiłków (chyba, że szkoła ma stołówkę, a rodzice zapłacą za obiady).

 

Szkoła podstawowa – obowiązkowa, obecnie dzieci rozpoczynają pierwszą klasę w wieku 6 lub 7 lat. To szkoła obowiązkowa, nauka w niej trwa sześć lat. Pierwsze trzy lata dzieci mają jedną nauczycielkę lub nauczyciela, który uczy je wszystkich przedmiotów. Dodatkowi nauczyciele mogą pojawiać się na zajęciach sportowych czy języków obcych. W tym czasie dzieci są oceniane opisowo – nauczyciel nie stawia stopni, ale pisze, z czym dziecko radzi sobie dobrze, z czym gorzej.

 

Ten etap nauki kończy się sprawdzianem, który nie jest obowiązkowy. Od czwartej do szóstej klasy system nauki się zmienia. Każdego przedmiotu uczy już inny nauczyciel, dzieci zaczynają być oceniane na stopnie. Po szóstej klasie szkoły podstawowej dzieci przechodzą obowiązkowy egzamin. Podejście do tego egzaminu jest konieczne – bez niego dziecko nie otrzyma świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu jest ważny – bo od niego zależą dalsze możliwości edukacji dziecka. Polskie przepisy przewidują sytuacje, gdy dziecko nie przystępuje do egzaminu a mimo to kończy szkołę.

 

Szkoła musi jednak z wyprzedzeniem uzyskać zgodę władz edukacyjnych na zwolnienie ucznia z egzaminu. Zdarza się tak np. gdy uczeń cudzoziemiec rozpoczyna naukę w Polsce na tyle późno, że nie jest w stanie opanować języka polskiego na tyle, aby móc przystąpić do egzaminu.

 

Gimnazjum – obowiązkowa nauka w gimnazjum trwa trzy lata. Kończy się egzaminem. Wynik egzaminu decyduje o możliwościach przyjęcia do szkół ponad-gimnazjalnych.

 

Szkoły ponadgimnazjalne (tzw. szkoły średnie) – po ukończeniu gimnazjum uczeń ma szerokie możliwości wyboru rodzaju szkoły, w której chce dalej się uczyć. Edukacja na tym etapie nie jest obowiązkowa. Młody człowiek może nie chodzić już do szkoły, ale ma obowiązek dalszego kształcenia się – na przykład poprzez staż zawodowy u pracodawcy.

 

Możliwości wyboru szkoły na poziomie ponad-gimnazjalnym zależą od wyniku egzaminu końcowego w gimnazjum – im lepszy wynik, tym uczeń ma większe możliwości wyboru:

 

  • liceum profilowane (3 lata) – to szkoła dla uczniów, którzy planują dalej się kształcić. Nie daje zawodu, ale doskonali ogólną wiedzę uczniów. Liceum kończy się egzaminem dojrzałości, który umożliwia podjęcie studiów.

 

  • technikum (4 lata) – daje konkretny zawód, a jednocześnie kończy się egzaminem dojrzałości, który pozwala uczniom kontynuować naukę na studiach. Są różne rodzaje technikum, które dają kwalifikacje w różnych zawodach.

 

  • szkoła zawodowa ( 2-3 lata) – szkoła dla uczniów, którzy chcą szybko zdobyć konkretny zawód. Nie daje jednak możliwości podjęcia studiów. Uczniowie mogą natomiast uzupełnić wykształcenie po szkole zawodowej w liceum uzupełniającym (2 lata) lub technikum uzupełniającym (3 lata) – po ukończeniu tych szkół otrzymują świadectwo dojrzałości i mogą podjąć studia.

 

Łączny czas nauki do momentu ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) wynosi 12 - 15 lat. Po zdaniu tego egzaminu absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości, które upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.

 

Szkoły wyższe – każdy uniwersytet i szkoła wyższa ustala własne kryteria przyjmowania studentów. Niektóre przyjmują studentów, którzy mieli najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym, inne robią dodatkowe egzaminy wstępne. Studia trwają z reguły 4-5 lat. Osoba, która kończy studia zyskuje tytuł magistra lub inżyniera. Osoby, które chcą dalej się kształcić mogą podjąć studia podyplomowe, doktoranckie czy podejmować działalność naukową.

 

Źródła:


  • Ustawa o systemie edukacji rozporządzenie Ministra Edukacji z 4 października 2001 r. (Dz.U. nr. 131, poz. 1458)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 sierpnia 2003 r. (Dz.U. nr.146, poz. 1528 i nr. 157 poz. 1322).

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8