Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/index.php on line 32

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/index.php on line 33

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/index.php on line 36

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/core/files.php on line 142

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/index.php on line 37

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/libraries/Trash.php on line 96

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/core/files.php on line 52

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/users/siwznak/public_html/fundacja.znak.org.pl/ucho/core/pages.php on line 47
Partnerzy, patroni medialni - Uchodźca mój dobry sąsiad

Partnerzy, patroni medialni


PARTNERZY PROJEKTU


 

Stowarzyszenie Vox Humana
Stowarzyszenie VOX HUMANA powstało w 2005 r. w celu prowadzenia działań upowszechniających wiedzę o sposobach zapobiegania i przeciwdziałania szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Podstawowymi cele stowarzyszenia to:przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą, zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów, promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.


Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Polskie Forum Migracyjne powstało, aby działać na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. Chcemy, aby Polska była krajem, w którym ludzie różnych ras, religii i kultur dążą do porozumienia i współdziałania. Chcemy mieszkać w kraju, gdzie prawa ludzi są przestrzegane, a wszyscy traktowani są z szacunkiem niezależnie od pochodzenia.Dlatego Forum inicjuje i wspiera takie działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur. Szczególnie interesuje nas promocja tego dialogu między Polakami a cudzoziemcami, którzy szukają w Polsce ochrony. Polskie Forum Migracyjne realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez działania informacyjne i edukacyjne. Uważamy bowiem, że pierwszym krokiem do porozumienia jest wzajemne się poznanie.

 

 


PATRONI MEDIALNI


Nowa Europa Wschodnia

Dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia” jest adresowany do wszystkich zainteresowanych problematyką Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Pismo jest miejscem spotkań i publikacji osób, które w różny sposób wpływają na polską i europejską politykę wschodnią. Drukujemy także teksty zagranicznych autorów – zwłaszcza tych zza wschodniej granicy Polski, by zaprezentować ich punkt widzenia. Nierzadko odmienny od naszego, ale wart poznania i refleksji.


TOLERANCJA.pl

Projekt realizowany nieprzerwanie od 2002 roku przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak polega na prowadzeniu witryny www.tolerancja.pl. Forma: analiza zjawiska wielokulturowości oraz zagadnień związanych z innymi religiami i kulturami (działy: Islam, mniejszości narodowe, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, prawa człowieka, tolerancja, wielokulturowość etc.). Witryna www.tolerancja.pl udziela patronatu medialnego projektom realizowanym wspólnie z innymi organizacjami, a także szeroko informuje o działaniach podejmowanych przez zaprzyjaźnione organizacje m.in.: Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Jeden Świat, Stowarzyszenie Vox Humana, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kolegium Europy Wschodniej, Związek Ukraińców w Polsce, Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa.


Fundacja im. Kaziemierza Pułaskiego

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależną, apolityczną instytucją, której misją jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Działania Fundacji obejmują m. in.: prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów. Fundacja jest jedną z dwóch polskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji partnerskiej Rady Europy. Fundacja Pułaskiego regularnie publikuje raporty oraz analizy, w tym dwujęzyczny „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego” („Pulaski Policy Papers”).

 


Gazeta uchodźców Refugee.pl

Interesują nas uchodźcy – jacy oni są, skąd pochodzą, co dzieje się w ich krajach, jaka jest ich kultura, ale przede wszystkim jak żyje się im w Polsce, jak tę Polskę widzą… Czy rzeczywiście doświadczają gościnności, z której słyniemy. W Refugee.pl wszystko robione jest przez wolontariuszy – piszemy, tłumaczymy, kontaktujemy się z uchodźcami i im samym pomagamy pisać. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Uchodźczego. Projekt realizowany jest przez Polską Akcję Humanitarną.