powrót

Dzień Papieski

Apel z okazji I Dnia Papieskiego
Pierwszy w historii "Dzień Papieski" zorganizowany przez fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" odbył się 14 października 2001 roku. Obchodom "Dnia Papieskiego" towarzyszyły wydarzenia liturgiczne, wystawy i koncerty oraz ogólnopolska zbiórka pieniędzy.

NIE ZMARNUJMY SZANSY!

Ustanowiony przez polskich biskupów i po raz pierwszy obchodzony "Dzień Papieski" ma się stać doroczną okazją do wspólnotowej refleksji nad trwającą "po wszystkie dni, aż do skończenia świata" tajemnicą misji następcy św. Piotra. W tym roku "Dzień" będzie poświęcony refleksji nad pontyfikatem Jana Pawła II, pontyfikatem określanym często jako "pontyfikat przełomów". Jaki wpływ wywarł ten pontyfikat na kształtowanie się duchowego oblicza świata? Czy świadectwo Papieża - Polaka przyniosło duchowe przebudzenie po epoce totalitaryzmów i laicyzacji wieku dwudziestego? W jakiej mierze masowe spotkania młodych z Ojcem Świętym kształtują te pokolenia, od których będzie zależało oblicze ziemi w nowym tysiącleciu?

A my sami? Co znaczy ten pontyfikat, ten Papież dla nas?... Nie zmarnujmy okazji, którą jest "Dzień Papieski". Niech każdy przynajmniej w tym dniu się zastanowi czy słowa Jana Pawła II naprawdę przeniknęły do jego świadomości, czy są takie słowa i gesty Papieża, które pobudziły go do działania? Do tej refleksji zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli: wierzących, poszukujących i stojących z dala od Kościoła.

Zapraszamy też do ogólnonarodowej debaty wokół tematów i pytań, które stawia Jan Paweł II. Apelujemy do ludzi środków społecznego przekazu: waszą rolę w owej debacie nie sposób jest przecenić.

W całej Polsce w tym dniu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy pod hasłem: "Dzielmy się miłością". Zbiórkę organizuje Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" aby zdolnej młodzieży umożliwić dostęp do nauki. Wiele zdolnych dziewcząt i zdolnych chłopców nie ma dostępu do nauki z powodu gospodarczego upośledzenia regionu bądź trudnych warunków rodzinnych. Przez to podzielenie się miłością chcemy zbudować "żywy pomnik" Jana Pawła II, którym będzie rozwijanie danych nam przez Boga darów: zdolności troszczenia się o dobro wspólne i dzielenia się z innymi, oraz pomnażanie tych duchowych i intelektualnych zasobów, którymi Bóg wyposażył młode pokolenie.

Problemy, nadzieje, radości i cierpienia młodzieży z całego świata są, od początku pontyfikatu, przedmiotem serdecznej troski Jana Pawła II. Los młodych Polaków jest mu szczególnie drogi. W Dniu Papieskim bądźmy z Papieżem. Nie zmarnujmy szansy!