powrót

MÓJ MAŁY KATECHIZM POLAKA-EUROPEJCZYKA

Pytanie: Od czego zależy przyszłość Europy?

Odpowiedź: Przede wszystkim od jakości samych Europejczyków

Jakich Europejczyków potrzebuje Europa?
Aktywnych i twórczych, nastawionych na dobro wspólne, solidarnych, odpowiedzialnych, zdolnych do emaptii i współpracy.

A jacy oni są?

Na Wschodzie naznaczeni sowieckim neomanicheizmem (czarno-biały obraz świata, potrzeba wroga), na Zachodzie kultem pieniądza i rozrywki.

Co nam grozi jeśli będą formowani odwrotnie w stosunku do potrzeb Europy?

Poważny kryzys - regres moralny i polityczny, marginalizacja Europy.

Kto może ich dobrze formować?

Wszyscy ci, którzy rozumieją istotne potrzeby Europy.

Jakich chrześcijan potrzebuje Europa?

Głęboko zwiazanych z Chrystusem, a zatem ekumenicznych.

Jakich wyznawców judaizmu potrzebuje Europa?

Kładących nacisk na uniwersalizm Biblii.

Jakich wyznawców islamu potrzebuje Europa?

Kładących nacisk na jego religijną istotę, nawiązujących do jego mistycznych nurtów.

Jakich buddystów potrzebuje Europa?

Rozumiejących współczucie w sposób czynny.

Jakich ludzi niereligijnych potrzebuje Europa?

Uznających godność człowieka i wierzących w wartość bezinteresownej troski o niego.

Jakich Polaków potrzebuje Europa?

Oddychających obydwoma płucami Europy, aktywnych i solidarnych.

Czego brakuje europejskiej kulturze?

Kontemplacji i solidarności.

Do jakich tradycji powinnyśmy nawiązywać?

Do zachodniej aktywności i racjonalności, do wschodniej kontemplacji i mistyki.

Co jest najpilniejszym i najtrudniejszym zadaniem?

Nauczyć się współpracować.