powrót

Europa jako zadanie i szansa

Oświadczenie Krajowej Rady Katolików Świeckich
(15.02.2003)

Wkrótce staniemy jako Polacy wobec konieczności podjęcia historycznej decyzji - czy zgadzamy się na wejście Polski do struktur Unii Europejskiej.

Krajowa Rada Katolików Świeckich wyraża nadzieję, że akceptacja dla udziału Polski w integracji europejskiej otworzy nowe możliwości rozwoju naszej Ojczyzny.

Po II wojnie światowej mocarstwa światowe bez naszej woli odłączyły naród polski od głównego nurtu europejskiej kultury, którą w ciągu naszej ponadtysiącletniej historii współtworzyliśmy. Obecnie staje przed nami historyczna szansa przywrócenia Polsce należnego jej miejsca w rodzinie narodów europejskich.

Rozumiemy obawy wobec procesu integracji europejskiej, jakie żywi część polskiego społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że członkostwo w UE nie oznacza natychmiastowej poprawy poziomu życia. Oznacza ono także duże zobowiązania dla Polski, często trudne do spełnienia. Naszym zdaniem, członkostwo w Unii Europejskiej odpowiada jednak najlepiej interesom narodowym Polski.

Dla nas jako polskich świeckich katolików integracja europejska oznacza możliwość wniesienia własnego wkładu w "europeizację" Europy. Świadomi jesteśmy narastania w wielu krajach niebezpiecznych tendencji kulturowych zagrażających chrześcijańskim fundamentom europejskiej tożsamości. Dlatego czujemy się zobowiązani do wsparcia tych Europejczyków, którzy zabiegają o to, aby - zgodnie z wizją ojców założycieli Wspólnot Europejskich, wybitnych polityków chrześcijańsko-demokratycznych - UE była nie tylko wspólnotą gospodarczą, lecz także wspólnotą ducha i wartości wywodzących się z chrześcijaństwa, zwłaszcza ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Nasi przodkowie walczyli w całej Europie "za waszą i naszą wolność". Współczesne pokolenie Polaków może realizować te wspaniałe tradycje polskiego patriotyzmu, współdecydując w ramach UE o przyszłych losach naszego kontynentu. Uczynimy wszystko, co od nas zależy, aby w jednoczącej się Europie chroniono tożsamość religijną i kulturową każdego narodu. Uważamy za niezbędne zagwarantowanie suwerenności ustawodawstwa krajowego państw członkowskich UE w dziedzinie moralności i kultury. Jesteśmy zarazem świadomi moralnych zobowiązań, jakie Polacy będą mieć wobec sąsiednich narodów słowiańskich, które wraz z nami współtworzą Europę.

Podejmując wielkie wyzwanie integracji europejskiej, traktujemy je jako szczególny znak czasu. Jest to z naszej strony odpowiedź na apele naszego wielkiego Rodaka, papieża Jana Pawła II, który wielokrotnie ukazywał nam odpowiedzialność za Europę jako zadanie dla polskich chrześcijan. Nie lękajmy się!

Oświadczenie zostało przyjęte większością głosów na zebraniu Rady w dniu 15 lutego 2003 r.

Za zgodność: prof. dr hab. Michał Seweryński, przewodniczący KRKŚ