powrót

Deklaracja Europejska - 13 sierpnia 2003

Jesteśmy przekonani, że przyszłość Europy powinna być budowana na prawdzie chwalebnej i gorzkiej, na uznaniu zasług i wyznaniu win, na zobowiązaniu do wspólnego działania dla dobra wszystkich Europejczyków, a także całej ludzkości. Nasze przekonania wyrażamy w formie krótkiej deklaracji, a tych, którzy je podzielają, zapraszamy do jej podpisywania. Niech służy dobru Europy.

My, Europejczycy:

º świadomi bogactwa naszego dziedzictwa, czerpiącego z dorobku judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz humanizmu mającego religijne i niereligijne źródła;

º świadomi wartości cywilizacji chrześcijańskiej, podstawowego źródła naszej tożsamości;

º świadomi częstego zdradzania tych wartości przez chrześcijan i niechrześcijan świadomi dobra i zła, które nieśliśmy mieszkańcom innych kontynentów;

º opłakujący katastrofę człowieczeństwa spowodowaną przez totalitarne systemy, zrodzone w ramach naszej cywilizacji;

chcemy budować naszą wspólną przyszłość:

º w oparciu o głęboki szacunek dla każdego człowieka, o uznanie jego niezbywalnej godności;

º przekonani, że każdy człowiek jest ważny i potrzebny, że każdemu należy zapewnić realizację jego praw i od każdego wymagać spełnienia jego powinności świadomi zagrożeń płynących z lekceważenia jego godności i praw;

º doceniający bogactwo różnorodności i przekonani o konieczności rozwijania wspólnej bazy wartości;

º przekonani, że każdy Europejczyk jest odpowiedzialny za rozwój własnej kultury narodowej i wspólnej kultury europejskiej, która jest naszym wspólnym zadaniem;

º świadomi współodpowiedzialności Europejczyków za przyszłość ludzkości;

º świadomi wielkich niebezpieczeństw, które jej zagrażają;

zobowiązujemy się do usilnych starań o stwarzanie warunków dla rozwoju każdego człowieka, wszystkich społeczności i całej ludzkości.

1. Tadeusz Mazowiecki, były premier RP
2. Stefan Wilkanowicz, prezes FKCh ZNAK
3. Jan Kułakowski, były minister

Pełna lista sygnatariuszy dostępna jest na stronie www.znak.org.pl