Zrównoważone ogrody społeczne w gminie Brzeszcze

 

Głównym celem projektu (wpisującym się cele operacyjne Programu FIO na lata 2014-2020 – priorytet 2 – Aktywne społeczeństwo) jest aktywizacja obywateli w zakresie spraw wspólnotowych poprzez rozwój współpracy lokalnej między mieszkańcami, organizacjami oraz instytucjami i organami administracji na terenie gminy Brzeszcze, w zakresie poprawy jakości i funkcjonalności zielonych przestrzeni publicznych w 2 sołectwach i 2 osiedlach, w zgodzie z zasadą zrównoważonego gospodarowania, w okresie od 01.04.2020 do 30.11.2020r.

 

W ramach zadania, którego ideą jest przeprowadzenie pewnego rodzaju obywatelskiego eksperymentu na terenie gminy Brzeszcze, zostaną zrealizowane następujące działania:

 

1. Partnerstwa Ogrodowe – celem działania jest zawiązane 4 partnerstw skupiających aktywnych mieszkańców, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, lokalnej administracji, których zadaniem jest zaplanowanie ogrodów społecznych i stała opieka nad zaplanowanymi pracami przy współpracy wolontariuszy.

 

2. Wszechnica Ogrodowa – realizacja 4 komponentów edukacyjnych (warsztaty, wykłady), otwartych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, włączające także środowisko szkolne i przedszkolne, których celem jest zbudowanie więzi z powstającymi ogrodami społecznymi na terenie gminy Brzeszcze.Realizacja działań pozwoli osiągnąć zaplanowane cele, uzyskać długofalowe rezultaty i osiągnąć zmianę społeczną na terenie gminy Brzeszcze w obszarze działań wspólnotowych skupionych przy funkcjonujących ogrodach społecznych, z włączeniem edukacji uczestniczącej z zakresu ekologii i celów zrównoważonego rozwoju.

 

Projekt Wspólna grządka. Ogrody społeczne w gminie Brzeszcze jest finansowany w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Ruszają konsultacje konkursu FIO 2020 - Artykuł - ngo.pl

Materiały dydaktyczne:

 

 

Napisali o nas:

https://brzeszcze.pl/wspolna-grzadka-czyli-sasiedzkie-ogrody-w-gminie-brzeszcze,10090
https://brzeszcze.pl/swieto-ogrodow-spolecznych-w-gminie-brzeszcze,10256
https://www.powiat.oswiecim.pl/aktualnosci/ogrody-spoleczne-w-gminie-brzeszcze-oaza-spokoju-i-kontaktu-z-natura
https://glos24.pl/w-gminie-brzeszcze-wyrastaja-ogrody-spoleczne-piekna-inicjatywa-i-powrot-do-natury
https://www.facebook.com/UGBrzeszcze/photos/ogrody-spo%C5%82eczne-lub-s%C4%85siedzkie-to-dost%C4%99pne-dla-wszystkich-tereny-zielone-zagosp/2797950983647187/
https://oswiecim.naszemiasto.pl/tag/ogrody-spoleczne-w-brzeszczach