Zaproszenie do udziału w projekcie pt. Klimat? akcja! Demokracja

 

finansowanie: Ambasada USA w Warszawie | czas realizacji: 15.09.2020 - 30.06.2022 r. | realizator: Fundacja ZNAK 

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie edukacyjnym pt. “Klimat? Akcja! Demokracja”. Głównymi celami projektu są:


 

 • nauka krytycznego myślenia, przez poszukiwanie globalnych współzależności;
 • zaktywizowanie młodych ludzi do podejmowania refleksji i aktywnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
 • pokazanie wartości, którymi kieruje się demokracja wobec nowych wyzwań w zmieniającym się świecie, w tym problemu zmian klimatycznych i ich wpływu na fundamentalne bezpieczeństwo ciągłości społeczno-systemowej.

Głównymi odbiorcami projektu są:

 

 • młodzież w wieku 13-18 lat (moduł I);
 • dzieci w wieku 7-12 lat (moduł II);
 • edukatorki/edukatorzy (mentorki/mentorzy wspierający).

 

Działania dla edukator(ek)ów i młodzieży  13-18 lat:

Celem działania jest praca z edukator(k)ami/nauczyciel(k)ami  i aktywnymi grupami młodzieży szkolnej. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, których celem będzie przekazanie im wiedzy oraz wspieranie ich w samodzielnych refleksjach i działaniach, tak aby mogli stać się lokalnymi lider(k)ami. Każdy młody lider(ka) potrzebuje wsparcia, które może dostarczać  mu nauczyciel(ka) - mentor(ka), posiadający/a odpowiednią wiedzę i doświadczenie (wypracowaną podczas szkolenia).


Etap 1 - Szkolenie on-line dla nauczycieli/ek młodzieży 13-18 lat.

formuła warsztatowa | 2 spotkania

W ramach wsparcia nauczycieli/ek przygotowaliśmy szkolenie, które pozwoli zapoznać się Państwu z tematyką zmian klimatycznych oraz dopasować ją do pracy w szkole. jak również zapoznać się z tematyką liderstwa,  wypracować odpowiednie metody i narzędzia pracy z przyszłymi liderami w Państwa szkole.


Termin szkolenia:

 • I część: 6.11.2021 r.

czas trwania pierwszego spotkania: 9.00-12.00

 

 • II część: do ustalenia z uczestniczkami i uczestnikami szkolenia.

przewidywany czas trwania drugiego spotkania: 10.00-12.00

 

 

Etap 2 - Cykl aktywnych warsztatów i wsparcie merytoryczno - wykonawcze dla młodzieży i nauczycieli wspierających:


 • każdy/a edukator/ka/nauczyciel/ka będzie miał/a szansę stworzyć w swojej szkole aktywną grupę młodzieży tzw. Liderów Zmian, którą będzie wspierał (razem z ekspertem projektu) jako mentor;
 • aktywne warsztaty dla wybranej grupy uczennic i uczniów z zakresu edukacji klimatycznej, podczas których wyłoniony zostanie około 3 osobowy zespół Liderski, dla najbardziej zaangażowanych uczennic i uczniów;
 • dalsza praca warsztatowo-konsultacyjna dla wyłonionych wśród młodzieży Zespołów Liderskich, podczas której szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kompetencji liderskich  w teorii i praktyce (podjęcie inicjatywy zmierzającej do wywołania pozytywnej zmiany);
 • każdy/a edukator/ka/nauczyciel/ka będzie mógł otrzymać wsparcie eksperta projektu oraz uczestniczyć w spotkaniach, które będą odpowiadały na potrzeby wynikające z pracą z młodzieżową grupą liderską (planowana tematyka: liderstwo, wypracowanie odpowiednich metod i narzędzi pracy z grupą itp.);
 • stałe wsparcie merytoryczne i techniczne eksperta projektu dla Liderów oraz  pomoc podczas przygotowywania inicjatywy;
 • każda grupa Liderów Zmian będzie miała możliwość wypracować wraz z ekspertem, gadżety wspierające i przydatne w przygotowywaniu inicjatywy.

 

Etap 3 - przeprowadzenie samodzielnych inicjatyw na rzecz klimatu przez grupy liderskie.


Informacje dodatkowe:

 

 • każdy/a edukator/ka/nauczyciel/ka otrzyma zaświadczenie o udziale w projekcie, a także zaświadczenie o ukończeniu poszczególnych szkoleń, prowadzonych w ramach projektu.
 • W ramach wsparcia dydaktycznego - każdy/a edukator/ka/nauczyciel/ka otrzyma pakiet edukacyjny pt. Klimat? Akcja!


zgłoszenia dla zainteresowanych nauczycieli:

https://forms.gle/VQ1gGYZvbPH2HZvU6ZGŁOSZENIE DO SZKOLENIA, JEST RÓWNOZNACZNE Z WZIĘCIEM UDZIAŁU W CAŁYM PROJEKCIE.
 


 

Działania dla edukatorów dzieci 7-12 lat.


Zapraszamy Państwa pracujących z dziećmi w wieku 7-12 lat (I-V klasy) do zaangażowania się w edukację na rzecz klimatu, poprzez udział w konkursie plastycznym na plakat, komiks lub opowiadanie ilustrowane pt. „Klimat? Akcja! - Ja, świat i jego klimat czekamy na zmiany”. Celem konkursu jest stworzenie nauczycielom i dzieciom okazji do refleksji nad zmianami, jakie zachodzą w świecie przyrody, a które mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. W ramach pomocy dydaktycznej - każda zgłoszona szkoła otrzyma pakiet edukacyjny pt. Klimat? Akcja! Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I-V oraz ich opiekunów/wychowawców/nauczycieli.Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych (podział wiekowy zgodny z klasą szkolną). W każdej kategorii zostanie wyłonionych dziesięć najlepszych prac, na które czekają nagrody. Konkurs wraz z pełnym regulaminem zostanie ogłoszony w pierwszej połowie roku szkolnego 2021/22r., jednak już teraz zapraszamy do zaangażowania. Informacja o konkursie będzie dostępna na stronie www.fundacja.znak.org.pl oraz na profilu Facebook Fundacji.