Publikacje

 

Zróbmy to razem! Partycypacyjne diagnoza sytuacji osób starszych i towrzenie lokalnych strategii polityki senioralnej"

dr Grzegorz Demel, Anna Miodyńska

 

Projekt „Aktywni seniorzy w akcji” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja    2018. Partnerem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.>

pobierz pdf publikacji>>>>Ścieżki rozwoju. Pakiet edukacyjny (podręcznik i scenariusze zajęć)

Karolina Kudyba

z cyklu: Biblioteka myśli globalnej Fundacji Znak


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pakietem edukacyjnym dla nauczycieli i edukatorów nieformalnych zatytułowany: „Ścieżki rozwoju”. Oprócz treści merytorycznych, w naszym pakiecie dużą uwagę poświęciliśmy zagadnieniom związanym z metodologią i metodyką zajęć, dlatego w skład niniejszej publikacji wchodzą dwie części: teoretyczna i praktyczna.

 

pobierz publikację: część I >>>>

pobierz publikację: część II>>>>

 

Publikacje zostały wydane w ramach projektu pt. Globalnie czyli wspólnie współfinansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2016 

Globalnie - Lokalnie - Aktywnie. Edukacja globalna w bibliotece

Anita Pon

ikło, Izabela Parkitna-Mierzwa

z cyklu: Biblioteka myśli globalnej Fundacji Znak


W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak, realizującej projekt pt. Globalnie – Lokalnie – Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych, oddajemy w Państwa ręce publikację zawierającą teorię poświęconą najważniejszym zagadnieniom edukacji globalnej oraz scenariusze zajęć związane z poruszaną tematyką.


pobierz pdf publikacji>>>>


 

Publikacja została wydana w ramach projektu pt. "Globalnie - Lokalnie - Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

 


Jak efektywnie organizować współpracę międzynarodową?

Sylwia Gajownik, Karolina Kudyba, Alona Dolia, Piotr Kuspys, Grzegorz Demel

 

Polacamy publikację, która w zamierzeniu pomysłodawców i autorów ma pomóc w realizacji wspólnych programów z partnerami zagranicznymi. Liczymy, że wskazówki czy inspiracje znajdą tu zarówno ci z Państwa, którzy od lat skutecznie taką współpracę prowadzą, jak i ci, którzy dopiero planują ją nawiązać.

 

pobierz pdf publikacji>>>>

 

Projekt „Efektywna współpraca międzynarodowa” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu pt. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń.

Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

Grzegorz Demel, Alona Dolia, Artem Sabadasz, Ewa Skoczkowa, Sylwia Gajownik, Piotr Kuspys

 

Ideą poradnika jest podniesienie efektywności przekazywania polskich doświadczeń partnerom z Ukrainy i innych krajów byłego ZSRR podczas zróżnicowanych pod względem tematycznym wizyt studyjnych i spotkań z przedstawicielami rozmaitych instytucji. Celem poradnika nie jest wytykanie błędów. Dysponując jednak wieloletnim doświadczeniem (jako organizacja goszcząca) w przygotowaniu i realizacji wizyt studyjnych, staży i spotkań z różnymi grupami zza wschodniej granicy uznaliśmy, że warto zwrócić Państwa szczególną uwagę także na te kwestie. Pozwoli to tak zaplanować organizację tego typu wydarzeń – zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej
– by wizyty te były maksymalnie owocne dla ich uczestników. Efektywne dzielenie się polskimi doświadczeniami wymaga ich zrozumiałej prezentacji, uwzględniającej odmienną specyfikę kraju, z którego pochodzą uczestnicy danego programu. Ponadto doświadczenia, które zamierzamy przekazać, muszą uwzględniać fakt, iż nieznajomość  naszych – czy szerzej – europejskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego powoduje, że pewne elementy są trudniejsze do adaptacji niż byśmy sobie tego życzyli.

 

 

Zachęcamy do zamawiania poradnika. Zamówienia można składać pod adresem:spietrzak@znak.org.pl

 

 

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie" - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 


 

Globalnie-Odpowiedzialnie. Materiały dla nauczycieli

Magdalena Noszczyk, Anita Ponikło, Tadeusz Szczepaniak, Małgorzata Wojnarowska

z cyklu: Biblioteka myśli globalnej Fundacji Znak


pobierz pdf publikacji>>>>


Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu "Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży" i przeznaczona jest dla nauczycieli którzy w zakresie swoich przedmiotów podejmują tematykę edukacji globalnej. Publikacja zawiera część teoretyczną i propozycję scenariuszy zajęć lekcyjnych dla trzech poziomów nauczania. (szkoła podstawowa klasy 4-6, gimnazjum i poziom ponadgimnazjalny).

 

 

Projekt Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.


 

 

Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli.

praca zbiorowa. Koordynator wydania: Sylwia Gajownik

 

Publikacja prac konkursowych nadesłanych w ramach projektu "Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli" realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza, było opracowanie praktycznych narzędzi pracy z młodzieżą, zwłaszcza na terenach zamieszkałych przez mniejszość romską. Projekt skierowany był do nauczycieli z województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najważniejszym aspektem poruszonym w ramach projektu była "wielokulturowość lokalnie" - problematyka związana ze współistnieniem Polaków i Romów w małych miejscowościach i wynikające z tego realne, codzienne problemy, niechęć i czasem wrogość wobec intruza, co jest często powodem masowej emigracji Romów, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii. Uzupełnieniem książki są dodatkowe materiały znajdujące się na internetowej witrynie projektu www.tolerancja.pl

Bezpłatna publikacja dostępna jest w formacie PDF. Z książki korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji).


Węzeł bałkański

red. Stefan Wilkanowicz, Jan Piekło

 

Seria reportaży z krajów byłej Jugosławii oraz refleksji na temat przyczyn dramatu i dróg przezwyciężania konfliktów. Publikacja wydana przy współpracy Wydawnictwa Lux Libri.Węzeł bałkański - wybór tekstów (format pdf)
Z publikacji korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji).

 

 


 

Echa bliskie i dalekie

Halina Birenbaum

Spotkania z młodzieżą.


Z książki korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji).

 

 


 

© Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak. Utwory powstały w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.