Publikacje

 

 

 


 

 

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń.

Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

Grzegorz Demel, Alona Dolia, Artem Sabadasz, Ewa Skoczkowa, Sylwia Gajownik, Piotr Kuspys

 

Ideą poradnika jest podniesienie efektywności przekazywania polskich doświadczeń partnerom z Ukrainy i innych krajów byłego ZSRR podczas zróżnicowanych pod względem tematycznym wizyt studyjnych i spotkań z przedstawicielami rozmaitych instytucji.Celem poradnika nie jest wytykanie błędów. Dysponując jednak wieloletnim doświadczeniem (jako organizacja goszcząca) w przygotowaniu i realizacji wizyt studyjnych, staży i spotkań z różnymi grupami zza wschodniej granicy uznaliśmy, że warto zwrócić Państwa szczególną uwagę także na te kwestie. Pozwoli to tak zaplanować organizację tego typu wydarzeń – zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej – by wizyty te były maksymalnie owocne dla ich uczestników. Efektywne dzielenie się polskimi doświadczeniami wymaga ich zrozumiałej prezentacji, uwzględniającej odmienną specyfikę kraju, z którego pochodzą uczestnicy danego programu. Ponadto doświadczenia, które zamierzamy przekazać, muszą uwzględniać fakt, iż nieznajomość naszych – czy szerzej – europejskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego powoduje, że pewne elementy są trudniejsze do adaptacji niż byśmy sobie tego życzyli.

 

Zaczęcamy do zamawiania poradnika. Zamówienia można składać pod adresem: spietrzak@znak.org.pl

 

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie" - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 


 

Globalnie-Odpowiedzialnie. Materiały dla nauczycieli

Magdalena Noszczyk, Anita Ponikło, Tadeusz Szczepaniak, Małgorzata Wojnarowska

 

Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu "Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży" i przeznaczona jest dla naczycieli którzy w zakresie swoich przedmiotów podejmują tematykę edukacji globalnej. Publikacja zawiera część teoretyczną i propozycję scenariuszy zajęć lekcyjnych dla trzech poziomów nauczania. (szkoła podstawowa klasy 4-6, gimnazjum i poziom ponadgimnazjalny).

 

Projekt Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

 

 

 

[Nakład wyczerpany]


Uchodźca mój dobry sąsiad.

Agnieszka Kosowicz, Agata Marek, Izabela Czerniejewska

 

Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu "Uchodźca mój dobry sąsiad" i przeznaczona jest dla nauczycieli oraz osób, które pracują bądź zamierzają pracować z uchodźcami. Dla uchodźcy odnalezienie się w kraju o innej kulturze i systemie wartości bywa bardzo trudne, dlatego niezwykle ważne jest tworzenie równych szans w celu uniknięcia dyskryminacji poprzez zwiększenie udziału uchodźców w życiu lokalnych społeczności.

 

Wsparcie dla projektu udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych


[Nakład wyczerpany]


 

Notes biblioteczny. Biblioteka moje ulubione miejsce

praca zbiorowa pod redakcją Anny Wiśniewskiej

 

Publikacja przeznaczona jest dla bibliotekarzy i nauczycieli, którzy działają na rzecz poszerzenia oferty bibliotek zarówno szkolnych jak i publicznych do róznych grup zagrożonych wykluczeniem społęcznym m.in. niepełnosprawnych, seniorów, uchodźców itp. Materiał zgromadzony w publikacji powstał w ramach projektu "Biblioteka moje ulubione miejsce" , realizowanego w latach 2007-2008 przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie przy finansowym wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

 

 

[Nakład wyczerpany]
Wychowanie do pracy. Materiały dla nauczycieli i rodziców.

Nina Burakowska

 

Publikacja ma na celu podpowiedzieć nauczycielom i rodzicom, jak przygotować młodzież do wykonywania odpowiedzialnej, dobrej i pożytecznej pracy. Do niektórych tematów (poradnik dla nauczycieli) dołączone zostały gotowe scenariusze zajęć, do innych podane pomysły i wskazówki, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe opracowanie. Z poradnika będzie można korzystać wybiórczo, w dowolnej kolejności, dostosowując tematykę do wieku uczniów. Uzupełnieniem książki są dodatkowe materiały znajdujące się na internetowej witrynie projektu Internetowe Forum Pracy.

 

[Nakład wyczerpany]


 

Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli.

praca zbiorowa. Koordynator wydania: Sylwia Gajownik

 

Publikacja prac konkursowych nadesłanych w ramach projektu "Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli" realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza, było opracowanie praktycznych narzędzi pracy z młodzieżą, zwłaszcza na terenach zamieszkałych przez mniejszość romską. Projekt skierowany był do nauczycieli z województw: małopolskiego, slaskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najważniejszym aspektem poruszonym w ramach projektu była "wielokulturowość lokalnie" - problematyka zwiazana ze współistnieniem Polaków i Romów w małych miejscowościach i wynikające z tego realne, codzienne problemy, niechęć i czasem wrogość wobec intruza, co jest często powodem masowej emigracji Romów, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii. Uzupełnieniem książki są dodatkowe materiały znajdujące się na internetowej witrynie projektu www.tolerancja.pl

NAKŁAD WYCZERPANY. Bezpłatna publikacja dostępna jest w formacie PDF. Z książki korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji).
 

Tolerancja.pl. Materiały dla nauczycieli.

red. Robert Chojnacki, Halina Wesołowska, Krystyna Zaufal

 

Jak zorganizować ciekawą lekcję wychowawczą? Jaki temat wybrać do rozmowy z uczniami? Które z problemów współczesności są najważniejsze? Te pytania stawia wielu nauczycieli wychowawców. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy cykle lekcji dotyczących tolerancji. W naszym wyborze znajdują się gotowe scenariusze zajęć wychowawczych oraz projekty edukacyjne. Proponujemy też wzory krótkich ankiet i sondaży pomocnych w prowadzeniu lekcji dotyczących tolerancji. Zamykające książkę kalendarium przedstawia ewolucję pojęcia praw człowieka na przestrzeni wieków. Uzupełnieniem książki są dodatkowe materiały znajdujące się na internetowej witrynie projektu MOSTY TOLERANCJI: www.tolerancja.pl.

[Nakład wyczerpany]

 

 Węzeł bałkański

red. Stefan Wilkanowicz, Jan Piekło

 

Seria reportaży z krajów byłej Jugosławii oraz refleksji na temat przyczyn dramatu i dróg przezwyciężania konfliktów. Publikacja wydana przy współpracy Wydawnictwa Lux Libri.Węzeł bałkański - wybór tekstów (format pdf)
Z publikacji korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji).

 

 

[Nakład wyczerpany] 

Konflikt czy współdziałanie - media a problemy mniejszości

red. Stefan Wilkanowicz

 

Refleksje nad rolą mediów w konfliktach etnicznych i politycznych, informacje o instytucjach i publikacjach grup mniejszościowych w Polsce. Publikacja dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej.

 


[Nakład wyczerpany]

 

 


 

Propaganda strachu i nienawiści w hitlerowskich Niemczech i byłej Jugosławii

Wacław Długoborski, Jan Piekło

 

Metody propagandy antysemickiej i nacjonalistycznej, odnajdywane również w innych krajach - ich uniwersalność. Publikacja dostępna w wersji polskiej i angielskiej.

 

 

 

 

[Nakład wyczerpany] 

 

Echa bliskie i dalekie

Halina Birenbaum

Spotkania z młodzieżą.


Z książki korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji).

[Nakład wyczerpany]

 

 


 

Po przełomie - Kościół i społeczeństwo w Polsce i Niemczech Wschodnich

red. Stefan Wilkanowicz, Zbigniew Stawrowski

 

Problemy procesów transformacji po upadku komunizmu oraz rola Kościoła w tych procesach.

 

 

 

[Nakład wyczerpany]

 

 


 

PLAKAT: Polska i Europa, Jan Paweł II, Program dla Polski

 

Europa potrzebuje Polski... Polska potrzebuje Europy" - te słowa kieruje do nas Jan Paweł II. Jak je rozumieć? Jakie z nich wyciągać wnioski? W październiku 2004 dzięki wsparciu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej wydrukowaliśmy i rozesłaliśmy do 7 tysięcy szkół 14 tysięcy plakatów zawierających te słowa oraz inne fragmenty wypowiedzi Papieża. Chcąc aby Jego wezwania dotarły najszerzej umieszczamy ten plakat na naszych stronach internetowych. Prosimy, aby się nad jego treścią zastanowić i podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, zwłaszcza zaś nad tym, co możemy i powinniśmy wnieść do integrujacej się Europy. W miarę możliwości będziemy je umieszczać na naszych stronach. Dlaczego Europa nas potrzebuje? Jak w praktyce mamy się przygotowywać do twórczej obecności w Unii Europejskiej?

 

 

 


 

Jan Paweł II - PROGRAM DLA POLSKI


13 kolorowych fotografii Ojca Świętego, 100 wybranych Jego myśli - to treść przygotowanego niedawno przez Fundację ZNAK CD-Romu zatytułowanego "Program dla Polski". Materiały zgromadzone na CD-Romie są propozycją swoistej formy pracy dla Polski. Otrzymaliśmy wspaniały dar - nauczanie Ojca Świętego skierowane do całego świata, ale też specjalnie do Polaków. Przez prawie 27 lat zebrało się tego ogromnie dużo - co z tym robimy? Niestety, niewiele... Ale czy naprawdę rozumiemy jego wskazania? Czy się nad nimi zastanawiamy? Czy wyciągamy z nich wnioski? Jakie? Każdy sam musi sobie na te pytania odpowiedzieć. "Program dla Polski" chce w tym pomóc.

"Program dla Polski" można zamawiać: pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie: 012/619-95-38. Cena CD-Romu to 5 PLN + koszty przesyłki - 2,50 PLN.