Publikacje

 

 

 


 

 

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń.

Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

Grzegorz Demel, Alona Dolia, Artem Sabadasz, Ewa Skoczkowa, Sylwia Gajownik, Piotr Kuspys

 

Ideą poradnika jest podniesienie efektywności przekazywania polskich doświadczeń partnerom z Ukrainy i innych krajów byłego ZSRR podczas zróżnicowanych pod względem tematycznym wizyt studyjnych i spotkań z przedstawicielami rozmaitych instytucji.Celem poradnika nie jest wytykanie błędów. Dysponując jednak wieloletnim doświadczeniem (jako organizacja goszcząca) w przygotowaniu i realizacji wizyt studyjnych, staży i spotkań z różnymi grupami zza wschodniej granicy uznaliśmy, że warto zwrócić Państwa szczególną uwagę także na te kwestie. Pozwoli to tak zaplanować organizację tego typu wydarzeń – zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej – by wizyty te były maksymalnie owocne dla ich uczestników. Efektywne dzielenie się polskimi doświadczeniami wymaga ich zrozumiałej prezentacji, uwzględniającej odmienną specyfikę kraju, z którego pochodzą uczestnicy danego programu. Ponadto doświadczenia, które zamierzamy przekazać, muszą uwzględniać fakt, iż nieznajomość naszych – czy szerzej – europejskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego powoduje, że pewne elementy są trudniejsze do adaptacji niż byśmy sobie tego życzyli.

 

Zaczęcamy do zamawiania poradnika. Zamówienia można składać pod adresem: spietrzak@znak.org.pl

 

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie" - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 


 

Globalnie-Odpowiedzialnie. Materiały dla nauczycieli

Magdalena Noszczyk, Anita Ponikło, Tadeusz Szczepaniak, Małgorzata Wojnarowska

 

Publikacja została przygotowana w ramach realizacji projektu "Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży" i przeznaczona jest dla naczycieli którzy w zakresie swoich przedmiotów podejmują tematykę edukacji globalnej. Publikacja zawiera część teoretyczną i propozycję scenariuszy zajęć lekcyjnych dla trzech poziomów nauczania. (szkoła podstawowa klasy 4-6, gimnazjum i poziom ponadgimnazjalny).

 

Projekt Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

[Nakład wyczerpany]


 

 

Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli.

praca zbiorowa. Koordynator wydania: Sylwia Gajownik

 

Publikacja prac konkursowych nadesłanych w ramach projektu "Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli" realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza, było opracowanie praktycznych narzędzi pracy z młodzieżą, zwłaszcza na terenach zamieszkałych przez mniejszość romską. Projekt skierowany był do nauczycieli z województw: małopolskiego, slaskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najważniejszym aspektem poruszonym w ramach projektu była "wielokulturowość lokalnie" - problematyka zwiazana ze współistnieniem Polaków i Romów w małych miejscowościach i wynikające z tego realne, codzienne problemy, niechęć i czasem wrogość wobec intruza, co jest często powodem masowej emigracji Romów, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii. Uzupełnieniem książki są dodatkowe materiały znajdujące się na internetowej witrynie projektu www.tolerancja.pl

Bezpłatna publikacja dostępna jest w formacie PDF. Z książki korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji).


Węzeł bałkański

red. Stefan Wilkanowicz, Jan Piekło

 

Seria reportaży z krajów byłej Jugosławii oraz refleksji na temat przyczyn dramatu i dróg przezwyciężania konfliktów. Publikacja wydana przy współpracy Wydawnictwa Lux Libri.Węzeł bałkański - wybór tekstów (format pdf)
Z publikacji korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji).

 

 

 

 


 

Echa bliskie i dalekie

Halina Birenbaum

Spotkania z młodzieżą.


Z książki korzystać można bezpłatnie (nie dotyczy prawa publikacji).