Projekty dla seniorów

AKTYWNI SENIORZY W AKCJI

 

W ramach realizacji projektu pt. Aktywni Seniorzy w akcji!, została przygotowana publikacja pt. "Zróbmy to razem! Partycypacyjna diagnoza sytuacji osób starszych i tworzenie lokalnych strategii polityki senioralnej". Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 

Głównym celem projektu jest wspieranie aktywności społecznej osób starszych, rzecznictwa ich interesów oraz działalności seniorów na rzecz społeczności lokalnych. W 10 małopolskich miastach/gminach w których funkcjonują Rady Seniorów realizujemy zróżnicowane i dostosowane do lokalnych potrzeb działania. W Andrychowie, Brzesku i Jordanowie przeprowadzone są diagnozy sytuacji i potrzeb osób starszych, a na ich podstawie opracowane zostaną 3 Strategie Polityki Senioralnej. Z kolei dla Rad Seniorów z Kęt, Miechowa, Nowego Targu, Wadowic, Zabierzowa, Raciechowic i Wiśniowej prowadzone są spotkania szkoleniowe z zakresu partycypacji obywatelskiej, a zwłaszcza włączania się Rad Seniorów w procesy konsultacji społecznych we własnych gminach, nie tylko w sprawach związanych bezpośrednio z problemami seniorów.

 

Działania w ramach projektu

 

 • 3 spotkania szkoleniowe poświęcone zagadnieniom partycypacji obywatelskiej, a zwłaszcza włączaniu się Rad Seniorów w procesy konsultacji społecznych we własnych gminach, nie tylko w sprawach związanych stricte z problemami seniorów (kwiecień – październik 2018).
 • Przeprowadzenie przy wsparciu eksperta diagnozy sytuacji i potrzeb seniorów w 3 gminach – (kwiecień- wrzesień 2018).
 • Opracowanie we współpracy z ekspertem Strategii Polityki Senioralnej i przedłożenie jej Radzie Miasta do przyjęcia zgodnie z obowiązującymi procedurami w 3 gminach (wrzesień – grudzień 2018r).
 • Wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla przedstawicieli wszystkich 10 Rad Seniorów uczestniczących w projekcie.
 • Wydanie publikacji podsumowującej działania projektowe, będącej jednocześnie poradnikiem dla kolejnych miast i gmin pragnących przeprowadzić diagnozę lokalną i zbudować strategię polityki senioralnej. (wrzesień – listopad 2018r).
 • Spotkanie podsumowujące w Krakowie – prezentacja osiągnięć projektu, wymiana doświadczeń, sformułowanie dalszych planów współpracy (grudzień 2018 r.).

 

Projekt „Aktywni seniorzy w akcji” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2018. Partnerem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania asos 2017


 

AKTYWNI SENIORZY - AKTYWNE GMINY


Głównym celem projektu pt. „Aktywni seniorzy - aktywne gminy”, realizowanego w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017 roku przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak, jest rozwój i wsparcie zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych zwłaszcza w zakresie partycypacji w procesach decyzyjnych i udziału w kształtowaniu polityk publicznych w swoim najbliższym otoczeniu przede wszystkim poprzez wzmocnienie kompetencji członków Rad Seniorów (RS) i seniorów gotowych do ich powołania (grupy inicjatywne - GI) oraz promocja wolontariatu wśród grupy 60+.

 

Projekt obejmuje kompleksowe działania w 8 gminach, w których funkcjonują już Rady Seniorów (Andrychów, Kęty, Nowy Targ, Maków Podhalański, Wiśniowa, Brzesko, Raciechowice, Oświęcim) oraz w 5 takich, w których istnieją zaangażowane grupy inicjatywne, lub trwa proces powoływania Rad (Wielka Wieś, Stara Wieś, Jordanów, Szczawnica, Zabierzów).

 

Działania:

 

 1. Dwa wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla członków RS i GI – aktywna wymiana doświadczeń i aranżacja współpracy, warsztaty tematyczne, dyskusje moderowane.
 2. Cztery tematyczne szkolenia dla RS i GI na terenie woj. małopolskiego.
 3. Dwie wizyty studyjne członków GI w celowo dobranych gminach, w których istnieją RS biorące udział w projekcie – zaznajomienie z otoczeniem funkcjonowania Rad.
 4. Realizacja 3-4 międzygminnych inicjatyw uczestników – w drodze konkursu wyłonione zostaną najciekawsze inicjatywy uczestników angażujące co najmniej 2 partnerów (RS/GI) z różnych gmin biorących udział w projekcie.
 5. Spotkanie podsumowujące w Krakowie – prezentacja osiągnięć projektu, wymiana doświadczeń, sformułowanie dalszych planów współpracy.

 

Projekt „Aktywni seniorzy – aktywne gminy” dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Partnerem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania asos 2017

 

 


PROFESJONALNE RADY SENIORÓW W WOJ. MAŁOPOLSKIM

 

Od 01 marca do 31 grudnia 2016 roku Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie realizowała projekt pt. "Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim". Projekt  dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Celem projektu było podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i ich obecności w polityce lokalnej i regionalnej poprzez profesjonalizację aktywnych Rad Seniorów oraz inicjowaniu powstania Rad w miejscach, gdzie jeszcze one nie funkcjonują.

 

W ramach projektu zaplanowane zostały m.in. warsztaty, wizyty studyjne, wyjazd integracyjny oraz konferencja podsumowująca, w ramach której zamierzamy podpisać Małopolskie Porozumienie Rad Seniorskich na rzecz Inicjatyw Lokalnych.

 

 

Informacje medialne o projekcie:

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo FIO

 • icoZrobmy_to_razem.pdf, Zróbmy to razem! Partycypacyjna diagnoza sytuacji osób starszych i tworzenie lokalnych strategii polityki senioralnej