Polacy w Libanie

 

Projekt POLACY W LIBANIE ma na celu dokumentację obecności Polaków w tym kraju w latach 1943-1951. Temat ten dotąd pozostaje niezbadany, mimo że historia polsko-libańskich kontaktów, zwłaszcza w XX wieku, jest niezwykle bogata. Jest to przedsięwzięcie nowatorskie, zarówno ze względu na wartość poznawczą (pozyskany i opracowany materiał źródłowy), jak i element edukacyjny (materiały będą dostępne na stronie internetowej).

 

W pierwszej fazie projektu chcieliśmy się skupić na dokumentacji wspomnień świadków historii, osób, które trafiły do Libanu i przebywały tam w latach 1943-1951. Wydaje się to najważniejsze w obliczu faktu, że osoby te są dzisiaj w podeszłym wieku i jest to ostatni moment, kiedy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami.

 

W ten sposób historia konkretnych ludzi oraz pamięć o tym wydarzeniu zostanie utrwalona. Powstanie kolekcja nagrań i fotografii, która stanie się bazą źródłową dla badaczy naukowych i studentów różnych dziedzin humanistyki oraz dziennikarzy zainteresowanych tematem.

 

Wspomnienia we fragmentach zostaną zaprezentowane na stronie internetowej, dzięki czemu z pozyskanym materiałem będzie mogła się zapoznać szersza rzesza odbiorców.

 

Ważną grupą docelową projektu są uczniowie, którzy będą mieli okazję w sposób interesujący i nowoczesny zapoznać się z tym mało znanym zagadnieniem z historii Polski, co jednocześnie w sposób naturalny będzie łączyć się z refleksją nad współczesnym obrazem Bliskiego Wschodu, jaki jest prezentowany w mediach. Zapoznanie się z historią polskich uchodźców pozwoli uczniom spojrzeć na ten region i ludzi tam żyjących z nieco innej perspektywy. Na przykładzie ich wspomnień będą mogli zobaczyć, jak w mądry i pozytywny sposób można uczyć się postaw patriotyzmu i tolerancji względem innych kultur, religii i tradycji.

 

Projekt był realizowany w okresie od 1 maja do 30 września 2011

 

Projekt współfiansowany był ze środków Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych