Nowoczesna parafia

 

Od dłuższego czasu zbierały mi się rozmaite refleksje na temat parafii i w końcu zdecydowałem się je zwięźle zapisać i opublikować. Jest to zbiór, który służy głównie do prowokowania dalszych myśli i – co chyba najważniejsze – zbierania wartościowych doświadczeń, dzielenia się nimi, a może i nawiązywania współpracy. Do czego bardzo serdecznie zachęcam!

Stefan Wilkanowicz


KOMENTARZE:
zawiera głosy bezpośrednio nawiązujące do tekstu o nowoczesnej parafii. Swoje uwagi, spostrzeżenia i rozwinięcia przedstawiają ks. Józef Jakubiec, ks. Witold Świąder, ks. prof. Jan Wal oraz Juliusz Zychowicz.


DIAGNOZY:
zawiera aktualną charakterystykę parafii w polskim Kościele Rzymskokatolickim pióra Marii Rogaczewskiej i Wojciecha Sadłonia SAC.


REFLEKSJE:
Swoimi doświadczeniami, postulatami i ocenami dzielą się z nami abp Kazimierz Nycz, Zbigniew Nosowski, Marek Zając, Małgorzata Frankiewicz, ks. Andrzej Luter, ks. Mieczysław Nowak oraz Tomasz Ponikło.


RELACJE:
To zapiski z dziesięciu dzienników prowadzonych przez księży, zakonników, misjonarzy - w odpowiedzi na ankietę "Tygodnika Powszechnego" zatytułowaną "tydzień z życia księdza", które pokazują świat widziany oczami osób duchownych.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY