Konkursy dla młodzieży

 

Moja niezwykła przyjaźń

Projekt, skierowany do młodzieży, miał na celu poruszyć problemy związane z przyjaźnią pomiędzy młodymi ludźmi, których różni narodowość, kultura, kolor skóry, czy religia. W projekcie wzięło udział około 300 osób z różnych regionów Małopolski. Wyróżnione prace zostały opublikowane na stronie tolerancja.pl.

 


Młodzież i przemoc

Fundacja we współpracy z serwisem internetowym EuroDialog oraz Klubem Inteligencji Katolickiej w Krakowie zorganizowała ankietę: Młodzież i przemoc, przekazaną do kilku tysięcy szkół w Polsce, mającą na celu uzyskanie opinii młodzieży na temat zjawiska przemocy oraz sposobów zapobiegania i przeciwdziałania jej. Otrzymane odpowiedzi (ok. 3000) poddano analizie w publikacji książkowej.