Klimat? Akcja! Demokracja

 

 

finansowanie: Ambasada USA w Warszawie | czas realizacji: 15.09.2020 - 31.12.2021 | realizator: Fundacja ZNAK


Więcej o założeniach projektu:


Obserwowany obecnie brak synchronizacji między szybko narastającymi skutkami zmian klimatu a funkcjonowaniem społeczeństw w tradycyjnym systemie wartości demokratycznych. Ta dysproporcja staje się realnym zagrożeniem dla stabilności i trwałości tychże. Społeczeństwa potrzebują nowych, świadomych przywódców - którzy będą się zmieniać. Działania projektu są inspirowane różnymi doświadczeniami (dobrymi praktykami) wypracowanymi zarówno na poziomie polskim jak i międzynarodowym.

 

Celem projektu pt. “Klimat? Akcja, Demokracja” jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, doskonalenie edukacji kreującej zmianę, której potrzebuje świat; wyposażenie młodych ludzi w umiejętności rzecznictwa, promowanie zaangażowania obywatelskiego; zrozumienie wartości demokracji i demokratycznych instytucji.

Projekt docelowo skierowany jest do młodzieży (w wieku od 13-18 lat), a także nauczycieli, którzy będą wspierać działania projektowe, jako mentorzy i animatorzy działań przygotowanych przez młodych i aktywnych do działania osób. Projekt skierowany jest także do młodych dzieci (klasy I-V), zainteresowanych udziałem w konkursie plastycznym.

 

Co się wydarzy się w projekcie:

 

  1. Stworzenie pakietu edukacyjnego (filmy, publikacje itp.) przydatne zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.
  2. Klimat? Akcja! - publikacja zawierająca podstawowe informacje, pokazujące zależności wynikające ze zmian klimatu w szerszym kontekście. To podstawowe narzędzie dalszego wspierania uczestników projektu, ale także innych osób zainteresowanych działaniem na rzecz zmiany.
  3. Szkolenie dla nauczycieli, przyszłych mentorów i animatorów działań w 16 szkołach/ośrodkach na terenie Polski. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy stworzą grupy liderskie w swoich szkołach. (16 ośrodków.
  4. Ogólnopolski Konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych (w wieku 7-12 lat) na komiks / opowiadanie ilustrowane „Klimat? Akcja! - Ja, świat i jego klimat czekają na zmiany”. Celem konkursu jest stworzenie nauczycielom i dzieciom okazji do refleksji nad zmianami, jakie zachodzą w świecie przyrody i które mają ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. W ramach pomocy dydaktycznej - każda zgłoszona szkoła otrzyma pakiet edukacyjny pt. Klimat? Akcja! Prace oceniane są w 5 kategoriach ze względu na wiek. W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna.
  5. Pakiet aktywnych warsztatów z młodzieżą (liderami) w 16 Centrach - dotyczący głównych tematów projektu i planowania działań, jakie liderzy podejmą w swoich Ośrodkach - bezpośrednie wsparcie eksperckie. Utworzenie zamkniętej grupy na FB - forum wymiany pomysłów, konsultacji i informacji pomiędzy liderami a ekspertami.
  6. Przeprowadzenie opracowanych przez liderów działań/aktywności w 16 ośrodkach, przy aktywnym wsparciu nauczyciela - mentora.
  7. Gala Finałowa - prezentacja dotychczasowych działań, targi pomysłów, wymiana doświadczeń i kontaktów jako podstawa do dalszych działań. Uroczyste zakończenie konkursu.