• <i><b>logo programu</i></b>
    logo programu

Dialog międzyreligijny

 

Forum: Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie

 

Zapraszamy na stronę Forum: www.znak.org.pl


Przez ponad pół wieku o stosunkach polsko-żydowskich czy chrześcijańsko-żydowskich pisało się w Polsce niewiele, milczały też na ogół podręczniki szkolne. Najpierw była wojna i okupacja, później socjalizm i cenzura. Nic też dziwnego, że szerokie kręgi społeczeństwa dotknięte zostały niewiedzą lub fałszywą wiedzą, powielającą nieprawdziwe stereotypy lub tezy propagandy. Poza Polską także brakuje solidnej wiedzy, rozpowszechnione są upraszczające schematy i niesprawiedliwe sądy. Tymczasem znaczenie tych stosunków rośnie - między innymi za sprawą Jana Pawła II, który nie ustawał w zmierzających do usuwania obciążeń przeszłości wysiłkach na rzecz rozwoju dialogu i współpracy między tak bliskimi wspólnotami religijnymi i narodowymi. Celem Forum jest przyczynienie się do współpracy przez regularne dostarczanie informacji, rozwijanie refleksji, przedstawianie różnych doświadczeń i nowych propozycji.Na stronie znajdują się działy:


  • wydarzenia - na bieżąco aktualizowane informacje o wydarzeniach związanych z problematyką żydowską, powstające w oparciu o serwisy agencyjne, prasę oraz informacje własne;
  • przegląd prasy - uzupełniany co tydzień zestaw omówień i przytoczeń artykułów publikowanych na łamach kilkunastu najważniejszych tytułów prasowych;
  • punkt widzenia- felietony, opinie i komentarze znanych publicystów oraz osób zaangażowanych na rzecz dialogu między religiami i narodami;
  • książki - krótkie recenzje nowości wydawniczych, omówienia pozycji klasycznych, bibliografie judaiców wydawanych w Polsce;
  • ludzie - wywiady, sylwetki, wspomnienia;
  • studia i dokumenty - dłuższe artykuły oraz repozytorium dokumentów istotnych dla dialogu żydowsko-polsko-chrześcijańskiego;
  • sylwa - teksty różne (reportaże, formy literackie, przedruki ważnych artykułów).

 

Donatorzy:   

 

Krakowska Fundacja Komunikacji Społecznej