Dialog międzykulturowy

www.tolerancja.pl


Projekt realizowany nieprzerwanie od 2002 roku polega na prowadzeniu witryny www.tolerancja.pl. Forma: analiza zjawiska wielokulturowości oraz zagadnień związanych z innymi religiami i kulturami (działy: Islam, mniejszości narodowe, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, prawa człowieka, tolerancja, wielokulturowość etc.). Witryna www.tolerancja.pl udziela patronatu medialnego projektom realizowanym wspólnie z innymi organizacjami, a także szeroko informuje o działaniach podejmowanych przez zaprzyjaźnione organizacje m.in.: Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Jeden Świat, Stowarzyszenie Vox Humana, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kolegium Europy Wschodniej, Związek Ukraińców w Polsce, Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa. Linki do witryny www.tolerancja.pl, są regularnie umieszczane na stronach internetowych organizacji, które działają na rzecz tolerancji, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałaniu rasizmowi i ksenofobii. Portal współpracuje, na co dzień ze specjalistami w tematyce wschodniej - wolontariuszami. Redakcja: dr Joanna Bocheńska - specjalistka od problematyki kurdyjskiej, Grzegorz Demel – doktorant w Instytucie Ukrainoznastwa UJ, specjalista od wielokulturowości na Ukrainie. Współpraca: Ilona Wojtarowicz - dział Daleki Wschód, dr Piotr Kuspys - dział Ukraina. Osoba odpowiedzialna: Sylwia Gajownik

DZIAŁANIA EDUKACYJNE PROWADZONE W RAMACH PROGRAMU:


Projekt "Uchodźca mój dobry sąsiad" (15.09.2009-14.12.2010)

Celem projektu są działania edukacyjne na rzecz zmniejszenia równych szans w celu uniknięcia dyskryminacji poprzez zwiększenie udziału uchodźców w życiu lokalnych społeczności. Podobnie dla społeczeństwa polskiego przyjęcie uchodźców obcych kulturowo jest problematyczne i często prowadzi do odsunięcia tej grupy od głównego nurtu życia danej społeczności. Ogromnym wyzwaniem, przed jakim stoją obie grupy jest konieczność integracji, czyli tworzenia poczucia nowej tożsamości społeczeństw, które nie są już homogeniczne. Wsparcie dla projektu udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.


Projekt "Tolerancja, akceptacja, fascynacja - moda na wielokulturowość"(1.04.2008 - 31.03.2009)
Celem projektu była próba stworzenia abecadła właściwego - wielokulturowego - przekazu medialnego, świadomego złożoności zjawiska, stroniącego od uproszczeń, opartego o sprawdzone źródła i rzetelną dokumentację, zrównoważonego w ocenach i argumentowaniu, wreszcie - otwartego i patrzącego w przyszłość - skupiającego się na bogactwie wynikającym z różnorodności, a nie na generowaniu konfliktów. Projekt skierowany był do studentów dziennikarstwa i pokrewnych kierunków krakowskich uczelni oraz młodziezy z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Miał za zadanie pomóc w tworzeniu przez młodych dziennikarzy nowoczesnego języka mediów w kwestii poszanowania różnorodności kulturowej, wolnego od krzywdzących stereotypów i uprzedzeń na tle narodowościowym, kulturowym czy religijnym.
Projekt finansowany był przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

Projekt "Biblioteka moje ulubione miejsce" (1.04.2007 - 30.10.2008)
Celem projektu było wypracowanie innowacyjnego programu kształcenia bibliotekarzy w zakresie problematyki różnorodności, komunikacji interpersonalnej, zarządzania strategicznego, budowania postaw otwartych nastawionych na dialog społeczny. Ścieżka programowa dla bibliotek opracowana została na podstawie doświadczeń, które team projektu uzyskał podczas wizyty studyjnej w USA, gdzie od wielu lat wypracowuje się liczne programy edukacyjne. Projekt finansowany był przez
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 

Projekt "Wielokulturowość na co dzień - materiały dla nauczycieli" (1.01 - 30.09.2006)
Celem projektu była aktywizacja grupy nauczycieli do podejmowania w pracy z młodzieżą problematyki wielokulturowości, zwłaszcza w mniejszych miastach i wioskach terenu Małopolski. Projekt skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli z miejscowości, w których, na co dzień żyją różne mniejszości, przede wszystkim Romowie, ale także do wszystkich innych zainteresowanych. Konkretny problem: "wielokulturowość lokalnie" - problematyka związana ze współistnieniem Polaków i Romów w małych miejscowościach i wynikające z tego realne "codzienne problemy", niechęć i czasem wrogość wobec intruza, co jest często powodem masowej emigracji Romów zwłaszcza do Wielkiej Brytanii. Partnerem projektu było Brtish Council.

 

 

Współorganizacja konferencji, patronaty medialne (2009-2010):

 • Projekt edukacyjny pt. "Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego", realizowany przez Stowarzyszenie Willa Decjusza
 • Nagroda im. Sergio Vieira de Mello za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur - edycja 2009, Kraków, 08.10.2009, Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie
 • Międzynarodowa konferencja pt. "Pułapki Wolności", Kraków, 8-9-10.2009; organizator główny: Stowarzyszenie Willa Decjusza,
 • Projekt edukacyjny pt. "Uchodźcy w polskim społeczeństwie", realizowany przez Stowarzyszenie Vox Humana
 • Projekt edukacyjny pt. "Imigranci w polskiej szkole", realizowany przez Stowarzyszenie Vox Humana

 

Patronat medialny publikacji:

 • Imigranci w polskim społeczeństwie

 

 


 

Współorganizacja konferencji, patronaty medialne (2008):

 • Panel dyskusyjny "Pogarda, tolerancja, akceptacja. Edukacja przeciw dyskryminacji. Jak uczyć bez uprzedzeń i stereotypów?", 10.12.2008, Kraków - organizator główny: Stowarzyszenie Vox Humana
 • Panel dyskusyjny "Kurdowie między Ankarą, PKK i Unią Europejską", 14.03.2008, Kraków - partner: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Festiwal "Białoruski Tydzień w Krakowie", 25.03-01.04.2008, współorganizator: Białoruska Alternatywa w Krakowie
 • Program edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnej "Nasza Europa". XI.2007 - X.2008, organizator główny: Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie
 • Nagroda im. Sergio Vieira de Mello za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur - edycja 2008, Kraków, 16.10.2008, Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie
 • Międzynarodowa konferencja "Milenijne Cele Kultury?", Kraków 16-17.10.2008, organizator główny: Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie
 • Edukacja interkulturowa w praktyce - metoda NIKE - Szkolenie dla nauczycieli i asystentów romskich, VI-XI.2008 - organizator główny: Stowarzyszenie Willa Decjusza


Patronat medialny publikacji:

 

 • publikacja Muzułmanie i uchodźcy w polskiej szkole
 • publikacja Edukacja przeciw dyskryminacji

 

Współorganizacja konferencji, patronaty medialne (2006-2007):

 

 • Konferencja dla dziennikarzy "Nie bój się islamu", 31.05.2005, Kraków - organizator główny: Stowarzyszenie Vox Humana
 • Konferencja "Muzułmanie w kulturze polskiej" 29.11.2006, Kraków - organizator główny: Stowarzyszenie Vox Humana
 • Konferencja "Dialog ze światem muzułmańskim w kontekście wojny i udziału w niej polskich żołnierzy", 13.12.2006, Kraków - organizator główny: Stowarzyszenie Vox Humana
 • Konferencja pt. "Społeczeństwo dialogu: tradycje i przyszłość", 12-13.10.2006, Kraków- organizator główny: Stowarzyszenie Willa Decjusza
 • Dni Islamu w Krakowie, 2-4.02.2007. Organizatorzy: Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji, Stowarzyszenie "Krakowski Klub Dialogu" oraz Fundacja ZNAK
 • Dni Przeciwko Rasizmowi w Krakowie, 24-25.03.2007. Organizatorzy: Biuro Regionalne PAH w Krakowie, Małopolski Zespół Edukacyjny Amnesty International, Stowarzyszenie Manko, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "Znak" oraz Stowarzyszenie Nigdy więcej.
 • Dni Uchodźcy w Krakowie, 25-29.06.2007. Organizatorzy: Biuro Regionalne PAH w Krakowie, Małopolski Zespół Edukacyjny Amnesty International, Fundacja ZNAK
 • Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie, 24-28.10.2007. Organizatorzy: Dominikańska Szkoła Współczesności, Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie BECZKA, Klasztor Dominikanów w Krakowie, Fundacja Znak, Białoruska Alternatywa w Krakowie
 • Edukacja interkulturowa w praktyce - metoda NIKE - Szkolenie dla nauczycieli i asystentów romskich, IX-XI.2007 - organizator główny: Stowarzyszenie Willa Decjusza


Patronat medialny publikacji:

 

 • publikacja Islam - Informator dla organizacji pozarządowych

 • publikacja Islam. Podstawowe informacje

 • publikacja Islam. Miedzy stereotypem a rzeczywistością