Aktualności

 

Z wielkim smutkiem informujemy, że w sobotę 9 lipca 2022r., w wieku 98 lat zmarł red. Stefan Wilkanowicz, orędownik dialogu i pojednania między ludźmi, narodami i religiami, publicysta i działacz. Był współzałożycielem Klubów Inteligencji Katolickiej w Warszawie i w Krakowie, Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” oraz Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak, w której przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa. Był także wieloletnim członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich, wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W latach 1978-1994 pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Znak”. Był autorem preambuły do Konstytucji RP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem św. Sylwestra, wyróżniony wieloma innymi odznaczeniami i nagrodami. Żadna dobra sprawa nie pozostawiała Go bezczynnym.


 


 

Wyniki konkursu plastycznego pt. "KLIMAT?AKCJA! - JA, ŚWIAT I JEGO KLIMAT CZEKAMY NA ZMIANY

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt. „Klimat? Akcja! Demokracja” finansowany ze środków Ambasady USA w Warszawie.ZMIANY TERMINU
KONKURS PLASTYCZNY

„KLIMAT? AKCJA! - JA, ŚWIAT I JEGO KLIMAT CZEKAMY NA ZMIANY”


Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny pt. "Klimat? Akcja! - Ja, świat i jego klimat czekamy na zmiany" zostają przesunięte.

15.06.2022 - termin nadsyłania prac

23.06.2022 - ogłoszenie wyników

 


 

KONKURS PLASTYCZNY

„KLIMAT? AKCJA! - JA, ŚWIAT I JEGO KLIMAT CZEKAMY NA ZMIANY”

 

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Klimat? Akcja! – ja, świat i jego klimat czekamy na zmiany”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt. „Klimat? Akcja! Demokracja” finansowany ze środków Ambasady USA w Warszawie.

 

REGULAMIN KONKURSU>>>

 


 

ZNAMY LAUREATÓW 21. EDYCJI NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA!


To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest nieprzerwanie od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym. Jury pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego wybrało laureatów w trzech równorzędnych kategoriach: „myślenie według wartości”, „nieszczęsny dar wolności” i „polski kształt dialogu Kościoła i świata”.

 

Tegoroczni laureaci:


KS. TOMÁŠ HALÍK - filozof, teolog i socjolog – nagrodzony w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” za książkę „Czas pustych kościołów”, w której pokazuje, że czas pandemii zmusza do ponownego odkrywania chrześcijaństwa. Link do filmu:https://youtu.be/bcJEeL4ykx8

 

ŁUKASZ LAMŻA - filozof przyrody i popularyzator nauki - nagrodzony w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” za książkę „Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze”, w której skrupulatnie rozprawia się z teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Link do filmu:https://youtu.be/CUd3muLAd6I

 

ARCHIDIECEZJALNY ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ Z WARSZAWY – Hospicjum domowe - nagrodzony w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” za mądre prowadzenie chorych przez proces udręczonego odchodzenia oraz za wspieranie ich rodzin i najbliższych. Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej uczy sztuki umierania i żegnania się z najbliższymi. Link do filmu:https://youtu.be/LMarKaVbs38

 

Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 33 000,00 zł ufundowaną przez ERGO Hestię oraz statuetkę autorstwa Mariana Gromady.

 

Gala wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera odbędzie się w Krakowie, 25 listopada o godz. 18.00, na Scenie Nowohuckiego Centrum Kultury.Praworządność filarem europejskiej demokracji

 

Dla nas, świeckich chrześcijan z różnych krajów europejskich, szczególnie bliska i ważna jest kwestia praworządności jako filaru każdej funkcjonującej demokracji. Zasada rządów prawa oznacza, że wszystkie podmioty publiczne działają w granicach prawa. Robią to w zgodzie z wartościami demokracji i z prawami podstawowymi oraz pod nadzorem niezależnych i bezstronnych sądów. Rządy są zatem związane prawem. Praworządność obejmuje również walkę z korupcją, z konfliktami interesów naruszającymi wymogi prawa i ochronę wolności mediów. czytaj dalej>>>


Inicjatywa Chrześcijan dla Europy (IXE) jest stowarzyszeniem organizacji świeckich i zaangażowanych chrześcijan z różnych krajów Europy. Ogólną troską IXE jest włączanie do debat krajowych żywszej świadomości zjednoczonej Europy. Inicjatywa ma na celu wspieranie spotkań europejskich chrześcijan i promowanie doktryny społecznej Kościoła w celu lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia różnic historycznych i kulturowych. Więcej informacji: www.initiative-ixe.eu

 


Ogród Permakulturowy - zrównoważone ogrodnictwo drogą do zmian

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja obywatelska na rzecz wspólnego dobra w obszarze działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W szczególności w zakresie wzmocnienia procesu resocjalizacji i włączenia społecznego wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego poprzez stworzenie Permakulturowego Ogrodu przy Ośrodku. Idea projektu zakłada edukacyjno- społeczny eksperyment, włączający wiele instytucji i grup społecznych z terenu Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego oraz łączący w sobie wiele celów strategicznych.

 

Projekt skierowany jest do 47 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 3 opiekunów pracujących w MOW, ale także szerzej do wychowanków, opiekunów, wolontariuszy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, młodzieży szkolnej z terenu Lubaczowa, 14 wychowanków Domu Dziecka, innych środowisk szkolnych i przedszkolnych oraz społeczności lokalnej zainteresowanej ogrodnictwem i ideą permakultury. Projekt jest realizowany od 01.07.2021 do 31.12.2022 r.

 

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 2030 NOWE FIO.Klimat? Akcja! Demokracja - zaproszenie do udziału w projekcie

 

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie edukacyjnym pt. “Klimat? Akcja! Demokracja!”. Projekt skupiony jest wokół kwestii postępujących zmian klimatycznych i konieczności podejmowania aktywnych działań zapobiegających ich skutkom.

 

Głównymi odbiorcami projektu jest młodzież w wieku od 13-18 lat (działanie I), która przy wsparciu swoich nauczycieli - mentorów może stać się Liderami Zmian na rzecz klimatu. Drugą grupą docelową są młodsze dzieci w wieku 7-12 lat (działanie II). więcej>>>

 

Projekt finansowany jest ze środków Ambasady Stanów Zjedoczonych w WarszawieTEGOROCZNI LAUREACI NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA!

 

To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest nieprzerwanie od 20 lat wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym. Jury pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego wybrało laureatów w trzech równorzędnych kategoriach: „myślenie według wartości”, „nieszczęsny dar wolności” i „polski dialog Kościoła i świata”.

 

LAUREATAMI ZOSTALI:

filozof i pisarz ROBERT PIŁAT

pisarka i reżyserka ALEKSANDRA DOMAŃSKA

oraz działaczka społeczna MARINA HULIA

Fundatorami Nagrody są Grupa ERGO Hestia i Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

 

Każdy z laureatów otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 33 000,00 zł oraz statuetkę autorstwa Mariana Gromady.

 


WSPÓLNA GRZĄDKA. OGRODY SPOŁECZNE W GMINIE BRZESZCZE

 

Od 1 kwietnia do 30 listopada 2020r., Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, wspólnie z aktywnymi mieszkańcami gminy Brzeszcze (woj. małopolskie) realizuje projekt w zakresie poprawy jakości i funkcjonalności zielonych przestrzeni publicznych w 2 sołectwach i 2 osiedlach, w zgodzie z zasadą zrównoważonego gospodarowania.

 

Projekt finansowany jest z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020r. Projekt jest objęty patronatem honorowym Burmistrza Brzeszcz.

 


GLOBALNIE ODPOWIEDZIALNIE SKUTECZNIE

 

Od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2019r., Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak realizuje projekt z zakresu edukacji globalnej, w ramach którego powstał Narzędziownik Edukacji Globalnej, odbywają się certyfikowane szkolenia dla nauczycieli i podczas Tygodnia Edukacji Globalnej 2018r. będa realizowane samodzielne inicjatywy uczestników projektu.


PEŁNĄ INFORMACJĘ O PROJEKCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO W NARZĘDZIOWNIKU EDUKACJI GLOBALNEJ>>>>

 

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP

 


MARTIN LUTHER KING – IDEE, KTÓRE ZMIENIAJĄ ŚWIAT


Celem projektu jest wsparcie edukacji obywatelskiej i zaangażowanie młodzieży w podejmowanie działań na rzecz promowania praw człowieka, praw konstytucyjnych oraz zrozumienia istoty demokracji. W ramach projektu prowadzone są warsztaty dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (15 warszatów) oraz przygotowywane są sukcesywnie materiały edukacyjne poświęcone w/w pytaniom, w postaci scenariuszy zajęć, a także webinarów prowadzonych przez dr Annęmarię Orlę Bukowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Zapraszamy na stronę internetową projektu>>>>

 

Projekt finansowany jest ze środków Ambasady Stanów Zjedoczonych w Warszawie, w okresie od sierpnia 2018 do maja 2019.

 


AKTYWNI SENIORZY W AKCJI

 

W ramach realizacji projektu pt. Aktywni Seniorzy w akcji!, została przygotowana publikacja pt. "Zróbmy to razem! Partycypacyjna diagnoza sytuacji osób starszych i tworzenie lokalnych strategii polityki senioralnej". Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

 

Projekt służy wspieraniu aktywności społecznej osób starszych, rzecznictwa ich interesów oraz działalności seniorów na rzecz społeczności lokalnych. Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2018. Partnerem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. W 10 małopolskich miastach/gminach w których funkcjonują Rady Seniorów realizujemy zróżnicowane i dostosowane do lokalnych potrzeb działania. W Andrychowie, Brzesku i Jordanowie przeprowadzone są diagnozy sytuacji i potrzeb osób starszych, a na ich podstawie opracowane zostaną 3 Strategie Polityki Senioralnej... więcej>>>

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2018LAUREACI 18. EDYCJI NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA


Po raz 18. wyłoniono laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawana zarówno za osiągnięcia intelektualne, jak i działalność społeczną. W tym roku nagroda trafiła do rak filozofa Miłosza Puczydłowskiego, eseisty i animatora kultury Krzysztofa Czyżewskiego oraz działacza społecznego Jana Jakuba Wygnańskiego.


Nagroda, przyznawana od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, promuje styl myślenia i postawy łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka – wartości jej patrona, księdza profesora Józefa Tischnera. Nagrodę fundują: Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Każdy z laureatów otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł.


- Już osiemnaście lat wspieramy publicystów, twórców oraz osoby zaangażowane w debatę publiczną. Fundując Nagrodę Znaku i Hestii jesteśmy przekonani, że trafia ona do osób, które myśl tischnerowską upowszechniają swoimi działaniami i poruszają innych do działania. Nagroda Znaku i Hestii jest jednocześnie wyrazem naszego uznania dla głębokiej refleksji i intelektualnej rzetelności. Jej laureaci na przestrzeni lat pokazują, jak szeroko można interpretować myśl Patrona Nagrody. Dobór laureatów stanowi o wyjątkowości nagrody i potwierdza, że idee i wartości bliskie Księdzu Profesorowi można przekazywać w różny sposób – podsumowuje wybór Kapituły Arkadiusz Bruliński przedstawiciel Fundatora Nagrody – Grupy ERGO Hestia.


- To unikatowa nagroda w skali kraju. Na równych prawach nagradzany jest zarówno wysiłek myśli, umiejętność diagnozowania i teoretycznego rozwiązywania problemów, jak i wysiłek praktycznego działania – mówi Wojciech Bonowicz, tegoroczny przewodniczący Rady Programowej Dni Tischnerowskich. Tegorocznych laureatów wyłoniło jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Władysław Stróżewski, abp Grzegorz Ryś, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski podczas posiedzenia w dniu 12 marca 2018 roku.AKTYWNI SENIORZY - AKTYWNE GMINY

 

Miło nam poinformować, że w okresie od 01.03 d 31.12.2017 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak realizuje projekt pt. Aktywni seniorzy - aktywne gminy". Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Partnerem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

 

Głównym celem projektu pt. „Aktywni seniorzy - aktywne gminy”, realizowanego w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017 roku przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak, jest rozwój i wsparcie zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych zwłaszcza w zakresie partycypacji w procesach decyzyjnych i udziału w kształtowaniu polityk publicznych w swoim najbliższym otoczeniu przede wszystkim poprzez wzmocnienie kompetencji członków Rad Seniorów (RS) i seniorów gotowych do ich powołania (grupy inicjatywne - GI) oraz promocja wolontariatu wśród grupy 60+. więcej>>>

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2017

 


PROFESJONALNE RADY SENIORÓW W WOJ. MAŁOPOLSKIM


Miło nam poinformować, że od dnia 01 marca 2016 roku Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie realizuje projekt pt. "Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim". Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i ich obecności w polityce lokalnej i regionalnej poprzez profesjonalizację aktywnych Rad Seniorów oraz inicjowaniu powstania Rad w miejscach, gdzie jeszcze one nie funkcjonują. W ramach projektu zaplanowane zostały m.in. warsztaty, wizyty studyjne, wyjazd integracyjny oraz konferencja podsumowująca, w ramach której zamierzamy podpisać Małopolskie Porozumienie Rad Seniorskich na rzecz Inicjatyw Lokalnych.

 

Projekt jest realizowany od 01.03 do 31.12.2016 r.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - edycja 2016SZKOŁA MLODEJ DEMOKRACJI

 

Miło nam poinformować, że od dnia 01 lutego 2016 roku Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak wspólnie z Organizacją Społeczną "Młodzieżowa Alternatywa" z Kijowa realizuje projekt pt. "Szkoła młodej demokracji". Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rządu Kanady.

 

Projekt zaadresowany jest do aktywnych młodych (do 35 lat) przedstawicieli władz samorządowych (także stażystów odbywających staże w jednostkach samorządowych) oraz organizacji społecznych skupiających zwłaszcza młodych ludzi, którzy dzięki jego realizacji nabędą praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania pożądanych relacji na linii władza samorządowa - społeczeństwo w warunkach decentralizacji i wzmacniania kompetencji samorządów lokalnych, który to proces przebiega obecnie na Ukrainie.

 

Projekt jest realizowany od 01.02.2016 do 30.11.2016 r.


Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rządu Kanady.INTERAKTYWNY PRZEWODNIK DLA ORGANIZATORÓW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ


Nasz przewodnik przeznaczony jest dla organizatorów różnych form współpracy międzynarodowej. Pomoże efektywnie zorganizować działania – od wizyt studyjnych, poprzez wymianę kulturalną, po partnerstwa miast. Nasze doświadczenia i wiedzę w tej dziedzinie przekazujemy w trzech formach: obszernej publikacji, krótkich filmów instruktażowych oraz syntetycznych infografik. Wybierz spośród nich, w zależności od swoich potrzeb i… czasu, jakim dysponujesz na organizację współpracy międzynarodowej.


>>>>>www.jakorganizowac.pl


Przewodnik został zrealizowany w ramch projektu pt. „Efektywna współpraca międzynarodowa” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu pt. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015.