3 pytania do młodych

 

Projekt "Młodzi o przeszłości"

Projekt skierowany jest do wszystkich młodych ludzi (wiek ok. 14-30 lat) na całym świecie. Naszym najważniejszym celem jest zmobilizowanie do myślenia i formułowania własnych poglądów na temat otaczającego świata i zagrożeń, jakie w nim widzą młodzi ludzie. Ważna jest także przyszłości – czyli to, co jako pokolenie już teraz kształtujące świat, jak młodzi ludzie chcą tym zagrożeniom zapobiegać.

 


 

Projekt "Młodzi o przeszłości i przyszłości" (1.08-31.12.2006)

Celem projektu było dotarcie do możliwie szerokiego forum nie tylko w Europie, ale także na całym świecie i próba pokonania świadomości "polskich obozów śmierci" i innych faktów z okresu II wojny światowej w Polsce, które są nieznane, a ich nieznajomość powoduje błędną interpretację zdarzeń z okresu II wojny światowej w Polsce. Drugim celem projektu jest celu zbieranie refleksji na temat nowych zagrożeń i roli młodzieży w przeciwdziałaniu im w skali europejskiej i światowej. Młodzi ludzie odpowiadali na pytania:

 

 • Jakie dziś widzicie zagrożenia?
 • Co młodzi ludzie powinni zrobić, aby je usuwać?
 • Co wy (wasza klasa, szkoła, organizacja) możecie zrobić?”.


W ramach projektu zrealizowano:

 • Przygotowanie dossier w postaci publikacji na nośniku elektronicznym (zawartość: Młodzi mieszkańcy Oświęcimia - wypowiedzi; Oświęcim, Centrum Dialogu i Modlitwy; inne Miejsca pamięci; orędzie młodzieży oświęcimskiej do młodzieży świata z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii; Ludzie dobrej woli - wybór tekstów z Księgi pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz; wywiady z żyjącymi uczestnikami ruchu oporu przy obozie Auschwitz - Birkenau oraz naukowcami polskimi; instytucje edukacyjne w Oświęcimiu - informacja; spotkanie Żydów i Arabów w Oświęcimiu; informacja o otwarciu synagogi w Oświęcimiu oraz o Oświęcimskiej Nagrodzie Praw Człowieka im. Jana Pawła II).

 • Dystrybucja płyty do możliwie jak największej ilości placówek dyplomatycznych RP w Europie a także na innych kontynentach.

 • Zaproszenie młodzieży z całego świata do udziału w ankiecie.

 • Uruchomienie strony www: "Młodzi o przeszłości i przyszłości"


  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu "Promocja Polski 2006 - Historia"


 •     

   

  "DLACZEGO AUSCHWITZ? DLACZEGO KOŁYMA? DLACZEGO KOSOWO?"

  Projekt miał na celu zebrać refleksję osobiste młodych ludzi, ujęte w formie listu do przyjaciela.. Otrzymaliśmy blisko 100 prac konkursowych, szereg z nich zostało opublikowane na stronie internetowej: www.3pytania.pl. w wersji językowej: polski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki. Teksty te zostały uzupełnione o szeroki zestaw informacji dotyczących byłych obozów zagłady oraz refleksje i prezentację dzieł sztuki byłego więźnia Oświęcimia prof. Józefa Szajny.