Polecamy:


RZECZ OBYWATELSKA

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zawartymi w dodatku "Rzecz Obywatelska" do numeru "Tygodnika Powszechnego" z 21 października 2007 roku.

W tekstach tych przewija się tematyka pracy widziana nie od strony PKB lecz ludzi, którzy troszczą się o tworzenie miejsc pracy w ramach społeczeństwa obywatelskiego, podejmując inicjatywy gospodarcze nastawione na potrzeby ludzi, a nie jedynie na osiągnięcie zysku.

Stefan Wilkanowicz

ZOBACZ CAŁOŚĆ:
RZECZ OBYWATELSKA


 


OCHRONA ŻYCIA - PRAWO A EDUKACJA


Tocząca się obecnie dyskusja nad sprawą prawnej ochrony życia nie bierze pod uwagę faktu, że każde prawo dla swej skuteczności wymaga szerokiego poparcia opinii publicznej - inaczej, jeśli nawet uda się je uchwalić, będzie obchodzone lub łamane.

Zaś czysto polityczna dyskusja, w której góruje taktyka i emocje, bardziej może szkodzić sprawie niż jej pomagać. Najważniejszym więc zadaniem są szerokie działania edukacyjne, kierowane do różnych środowisk przy pomocy różnych środków. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że mimo wyraźnego postępu w dziedzinie stanu świadomości w tej dziedzinie jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Postanowiliśmy więc przeprowadzić szereg rozmów z ludźmi kompetentnymi, aby zorientować się w rodzaju i zakresie zadań, które trzeba podejmować - lub kontynuować na większą skalę.

Stefan Wilkanowicz

ZAPIS ROZMÓW:
OCHRONA ŻYCIA - PRAWO A EDUKACJA


 


APEL Z OŚWIĘCIMIA - ciąg dalszy


Mając przekonanie, że rosnąca nienawiść może uniemożliwić znalezienie rozwiązania palących konfliktów, uważamy, że należy pokazywać dobro i budzić nadzieję.

Stefan Wilkanowicz

ZOBACZ CAŁOŚĆ:
APEL Z OŚWIĘCIMIA - CIĄG DALSZY

 


DEKALOG DEMOKRACJI - PO CHRZEŚCIJAŃSKU ROZUMIANEJ.


Rozpoczynająca się samorządowa kampania wyborcza niewątpliwie wpłynie negatywnie na poziom kultury politycznej w naszym kraju, który i tak jest już niski.

Chcąc temu przeciwdziałać pozwalam sobie przedstawić tekst, który jest zasadniczo przeznaczony do druku zagranicą, ale który - jak sądzę - może się przydać i u nas, jeśli stanie się punktem wyjścia dla szerszej dyskusji. Będę więc bardzo wdzięczny za choćby który komentarz, oczywiście także krytyczny lub uzupełniający. Przede wszystkim jednak ważne byłyby doświadczenia pozytywne, które warto by upowszechnić.

A jednocześnie pomóc wyborcom w ocenie poglądów i propozycji kandydatów do samorządów, pomóc w formułowaniu pytań.


Stefan Wilkanowicz

POLECAMY:
DEKALOG DEMOKRACJI - strona www