Aktualności

AKTYWNI SENIORZY W AKCJI

Szanowni Państwo

W ramach realizacji projektu pt. Aktywni Seniorzy w akcji!, została przygotowana publikacja pt. "Zróbmy to razem! Partycypacyjna diagnoza sytuacji osób starszych i tworzenie lokalnych strategii polityki senioralnej". Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. 

Znalezione obrazy dla zapytania asos 2017

 


 

GLOBALNIE ODPOWIEDZIALNIE SKUTECZNIE

 

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018r., Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak realizuje projekt z zakresu edukacji globalnej, w ramach którego powstał Narzędziownik Edukacji Globalnej, odbywają się certyfikowane szkolenia dla nauczycieli i podczas Tygodnia Edukacji Globalnej 2018r. będa realizowane samodzielne inicjatywy uczestników projektu.


PEŁNĄ INFORMACJĘ O PROJEKCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO W NARZĘDZIOWNIKU EDUKACJI GLOBALNEJ>>>>

http://www.etyczne.pl/files/100/MSZ%5B2%5D.jpg

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP

 


 

AKTYWNI SENIORZY W AKCJI


Projekt służy wspieraniu aktywności społecznej osób starszych, rzecznictwa ich interesów oraz działalności seniorów na rzecz społeczności lokalnych. Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2018. Partnerem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.


W 10 małopolskich miastach/gminach w których funkcjonują Rady Seniorów realizujemy zróżnicowane i dostosowane do lokalnych potrzeb działania. W Andrychowie, Brzesku i Jordanowie przeprowadzone są diagnozy sytuacji i potrzeb osób starszych, a na ich podstawie opracowane zostaną 3 Strategie Polityki Senioralnej.

 

Z kolei dla Rad Seniorów z Kęt, Miechowa, Nowego Targu, Wadowic, Zabierzowa, Raciechowic i Wiśniowej prowadzone są spotkania szkoleniowe z zakresu partycypacji obywatelskiej, a zwłaszcza włączania się Rad Seniorów w procesy konsultacji społecznych we własnych gminach, nie tylko w sprawach związanych bezpośrednio z problemami seniorów. więcej>>>

 

Znalezione obrazy dla zapytania asos 2017


 

Znalezione obrazy dla zapytania 18 dni tischnerowskie plakat Poznaliśmy laureatów 18. edycji Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera!

 

Po raz 18. wyłoniono laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawana zarówno za osiągnięcia intelektualne, jak i działalność społeczną. W tym roku nagroda trafiła do rak filozofa Miłosza Puczydłowskiego, eseisty i animatora kultury Krzysztofa Czyżewskiego oraz działacza społecznego Jana Jakuba Wygnańskiego.


Nagroda, przyznawana od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, promuje styl myślenia i postawy łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka – wartości jej patrona, księdza profesora Józefa Tischnera. Nagrodę fundują: Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Każdy z laureatów otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł.

 

- Już osiemnaście lat wspieramy publicystów, twórców oraz osoby zaangażowane w debatę publiczną. Fundując Nagrodę Znaku i Hestii jesteśmy przekonani, że trafia ona do osób, które myśl tischnerowską upowszechniają swoimi działaniami i poruszają innych do działania. Nagroda Znaku i Hestii jest jednocześnie wyrazem naszego uznania dla głębokiej refleksji i intelektualnej rzetelności. Jej laureaci na przestrzeni lat pokazują, jak szeroko można interpretować myśl Patrona Nagrody. Dobór laureatów stanowi o wyjątkowości nagrody i potwierdza, że idee i wartości bliskie Księdzu Profesorowi można przekazywać w różny sposób – podsumowuje wybór Kapituły Arkadiusz Bruliński przedstawiciel Fundatora Nagrody – Grupy ERGO Hestia.

 

- To unikatowa nagroda w skali kraju. Na równych prawach nagradzany jest zarówno wysiłek myśli, umiejętność diagnozowania i teoretycznego rozwiązywania problemów, jak i wysiłek praktycznego działania – mówi Wojciech Bonowicz, tegoroczny przewodniczący Rady Programowej Dni Tischnerowskich. Tegorocznych laureatów wyłoniło jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Władysław Stróżewski, abp Grzegorz Ryś, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski podczas posiedzenia w dniu 12 marca 2018 roku.

 

 


 

AKTYWNI SENIORZY - AKTYWNE GMINY


Miło nam poinformować, że w okresie od 01.03 d 31.12.2017 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak realizuje projekt pt. Aktywni seniorzy - aktywne gminy". Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Partnerem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.


Głównym celem projektu pt. „Aktywni seniorzy - aktywne gminy”, realizowanego w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017 roku przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej Znak, jest rozwój i wsparcie zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych zwłaszcza w zakresie partycypacji w procesach decyzyjnych i udziału w kształtowaniu polityk publicznych w swoim najbliższym otoczeniu przede wszystkim poprzez wzmocnienie kompetencji członków Rad Seniorów (RS) i seniorów gotowych do ich powołania (grupy inicjatywne - GI) oraz promocja wolontariatu wśród grupy 60+. więcej>>>

 

Znalezione obrazy dla zapytania asos 2017


 

Zaproszenie na szkolenia z zakresu edukacji globalnej 2016

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak z Krakowa serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu edukacji globalnej pt. "Globalnie, czyli wspólnie" w terminie 25-27.11.2016 lub 2-4.12.2016 r.


więcej>>>

http://www.etyczne.pl/files/100/MSZ%5B2%5D.jpg

Projekt jest współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w roku 2016 

Profesjonalne Rady Seniorów w woj. Małopolskim


Miło nam poinformować, że od dnia 01 marca 2016 roku Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie realizuje projekt pt. "Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim". Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych i ich obecności w polityce lokalnej i regionalnej poprzez profesjonalizację aktywnych Rad Seniorów oraz inicjowaniu powstania Rad w miejscach, gdzie jeszcze one nie funkcjonują.

 

W ramach projektu zaplanowane zostały m.in. warsztaty, wizyty studyjne, wyjazd integracyjny oraz konferencja podsumowująca, w ramach której zamierzamy podpisać Małopolskie Porozumienie Rad Seniorskich na rzecz Inicjatyw Lokalnych.

 

Projekt jest realizowany od 01.03 do 31.12.2016 r.

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo FIO

 


 

Szkoła młodej demokracji

 

Miło nam poinformować, że od dnia 01 lutego 2016 roku Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak wspólnie z Organizacją Społeczną "Młodzieżowa Alternatywa" z Kijowa realizuje projekt pt. "Szkoła młodej demokracji". Projekt jest współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rządu Kanady.

 

Projekt zaadresowany jest do aktywnych młodych (do 35 lat) przedstawicieli władz samorządowych (także stażystów odbywających staże w jednostkach samorządowych) oraz organizacji społecznych skupiających zwłaszcza młodych ludzi, którzy dzięki jego realizacji nabędą praktycznych umiejętności w zakresie kształtowania pożądanych relacji na linii władza samorządowa - społeczeństwo w warunkach decentralizacji i wzmacniania kompetencji samorządów lokalnych, który to proces przebiega obecnie na Ukrainie.

 

Projekt jest realizowany od 01.02.2016 do 30.11.2016 r.


INTERAKTYWNY PRZEWODNIK DLA ORGANIZATORÓW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Nasz przewodnik przeznaczony jest dla organizatorów różnych form współpracy międzynarodowej. Pomoże efektywnie zorganizować działania – od wizyt studyjnych, poprzez wymianę kulturalną, po partnerstwa miast. Nasze doświadczenia i wiedzę w tej dziedzinie przekazujemy w trzech formach: obszernej publikacji, krótkich filmów instruktażowych oraz syntetycznych infografik. Wybierz spośród nich, w zależności od swoich potrzeb i… czasu, jakim dysponujesz na organizację współpracy międzynarodowej.

 

>>>>>www.jakorganizowac.pl


Przewodnik został zrealizowany w ramch projektu pt. „Efektywna współpraca międzynarodowa” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu pt. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015.

 

 

 

 


 

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZATORÓW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków MSZ pt. „Efektywna współpraca międzynarodowa”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i kompetencji polskich animatorów współpracy międzynarodowej z różnych sektorów.

 

Na szkolenia zapraszamy osoby zajmujące się w swych instytucjach i organizacjach współpracą międzynarodową w różnych formach (wizyty studyjne, wymiany kulturalne, wymiany młodzieży itp.) bądź chcące rozpocząć aktywną współpracę międzynarodową:

 

 

 • pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych;
 • przedstawicieli jednostek samorządowych;
 • przedstawicieli instytucji państwowych (np. policja, straż pożarna);
 • nauczycieli i przedstawicieli szkół wyższych;
 • pracowników bibliotek publicznych.

 

Miejsce i termin szkolenia: Kraków, do wyboru 3 terminy:

 

 • 25 - 27 września 2015
 • 19-21 października 2015
 • 23-25 października 2015

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE>>>


FORMULARZ ZGŁOSZENIA>>>

 

Projekt pt. Efektywna współpraca międzynarodowa jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2015. 

Zaproszenie na szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej

Globalnie - Lokalnie - Odpowiedzialnie

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie dla nauczyciele organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków MSZ pt.: „Globalnie – Lokalnie – Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne”. Celem projektu jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zrozumienia go jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Podstawa programowa obejmuje zagadnienia związane z edukacją globalną w obszarze różnych przedmiotów. Ponieważ jest to tematyka stosunkowo nowa w obowiązkowym programie nauczania położymy nacisk na rzetelnie przygotowanie nauczycieli do samodzielnej realizacji zajęć w przyszłości w sposób atrakcyjny dla uczniów. Pozwoli to zwiększyć obecność edukacji globalnej w edukacji szkolnej. Pomożemy nauczycielom lepiej poznać i zrozumieć funkcjonowanie współczesnego świata, w którym przenikają się systemy kulturowe, środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne i technologiczne.

 

Na szkolenia zapraszamy: nauczycieli zainteresowanych tematyką edukacji globalnej.

 

Miejsce i termin szkolenia: Kraków, do wyboru 3 terminy:

 

 • 10 – 12 października 2014 r.
 • 24 – 26 października 2014 r.
 • 7 – 9 listopada 2014r.

 

kontakt do organizatora: - fundacja@znak.org.pl

 

formularz zgłoszeniowy>>>>

 

Projekt Globalnie - Lokalnie - Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ w roku 2014

 


 

Zaproszenie na szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu edukacji globalnej

Globalnie-Lokalnie-Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych


W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie dla bibliotekarzy organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków polskiej współpracy rozwojowej MSZ w roku 2014, pt. „Globalnie – Odpowiedzialnie – Aktywnie. Działania na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”.

 

Celem projektu jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji problemów globalnych dotykających współczesnego świata, zrozumienia go jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

 

Biblioteki publiczne są ośrodkami, w których organizuje się pozaformalne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie brakuje szkoleń z zakresu edukacji globalnej dedykowanych właśnie Państwu, choć biblioteki posiadają możliwości organizacyjne do efektywnej realizacji zadań z tego zakresu.

 

W proponowanych szkoleniach kładziemy nacisk na rzetelnie przygotowanie Państwa do samodzielnej realizacji zajęć w sposób atrakcyjny dla dzieci.

 

Na szkolenia zapraszamy: bibliotekarzy – pracowników bibliotek publicznych

 

kontakt do organizatora: fundacja@znak.org.pl

 

formularz zgłoszeniowy>>>>

 

Projekt Globalnie-Lokalnie-Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ w roku 2014


 

Zaproszenie na szkolenia dla organizatorów wizyt studyjnych w ramach realizacji projektu

pt. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń

 

W imieniu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak serdecznie zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe szkolenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków MSZ pt. „Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i kompetencji polskich organizatorów wizyt studyjnych z różnych sektorów.

 

>>>szczegółowe informacje

>>>formularz zgłoszeniowy


Projekt „Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

(2014-06-03) 

 

Pożegnanie FORUM: ŻYDZI-CHRZEŚCIJANIE-MUZUŁMANIE


Od 1 stycznia 2014 r. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK zaprzestaje wydawania „FORUM Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie”. Serwis pozostanie dostępny w internecie, jednak nie będzie już aktualizowany. Naszym Czytelnikom dziękujemy za towarzyszenie FORUM w ciągu kilkunastu lat jego istnienia.

 

Trzynaście lat – to w witrualnym świecie cała epoka, a nawet kilka epok. Medium pomyślane w roku 2001 jako przegląd bieżących wydarzeń i debat toczonych na łamach mediów, a także jako głos wskazujący fundamenty dialogu między religiami, kulturami i pokoleniami, wyczerpało swoją formułę.

 

Tak istotny dla współczesnych czasów temat relacji miedzyreligijnych i międzykulturowych pozostanie wszakże przedmiotem uważnego zainteresowania naszej Fundacji, miesięcznika „Znak” i innych mediów będących w naszym zasięgu, a na stronie Fundacji będziemy Państwa informować o nowych przedsięwzięciach w tym zakresie.

 

Czytelnicy, którzy chcieliby otrzymać książkę zawierającą wybór tekstów publicystycznych z FORUM, a także płytę CD zawierającą linki do poszerzonego wyboru materiałów znajdujących się na naszej stronie, proszeni są o kontakt z Fundacją (fundacja@znak.org.pl).

(2014-01-01)

 


 

red. Stefan Wilkanowicz laureatem Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała SJ

 

Z wielką przyjemnością informujemy, iż laureatem Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała został w tym roku red. Stefan Wilkanowicz, prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak (kategoria I za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) – za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania.

 

W kategorii II za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej) laureatami została Grupa Przyjaciół z Olkusza: Ireneusz Cieślik, Olgierd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus za ocalanie pamięci o Żydach olkuskich.

 

Kapituła Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ dokonała wyboru laureatów spośród kandydatów nominowanych wcześniej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Nominacje te przyznano po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur. Oprócz osób nagrodzonych nominacje otrzymali: Stanisław Krajewski i ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel (kategoria I) oraz Adam Bartosz i ks. Wojciech Lemański (kategoria II).

 

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała SJ została ustanowiona w 2008 roku przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jest przyznawana corocznie w dwóch wspomnianych wyżej kategoriach. Jej fundatorami są: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

 

W ubiegłych latach laureatami Nagrody byli:

 

 

 • Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (2009);
 • Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek (2010);
 • Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2011);
 • Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers (2012).

 

 

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 5 marca o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Krakowa

(2013-03-04)


 

Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

 

Ideą poradnika jest podniesienie efektywności przekazywania polskich doświadczeń partnerom z Ukrainy i innych krajów byłego ZSRR podczas zróżnicowanych pod względem tematycznym wizyt studyjnych i spotkań z przedstawicielami rozmaitych instytucji.

 

Celem poradnika nie jest wytykanie błędów. Dysponując jednak wieloletnim doświadczeniem (jako organizacja goszcząca) w przygotowaniu i realizacji wizyt studyjnych, staży i spotkań z różnymi grupami zza wschodniej granicy uznaliśmy, że warto zwrócić Państwa szczególną uwagę także na te kwestie. Pozwoli to tak zaplanować organizację tego typu wydarzeń – zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej – by wizyty te były maksymalnie owocne dla ich uczestników. Efektywne dzielenie się polskimi doświadczeniami wymaga ich zrozumiałej prezentacji, uwzględniającej odmienną specyfikę kraju, z którego pochodzą uczestnicy danego programu. Ponadto doświadczenia, które zamierzamy przekazać, muszą uwzględniać fakt, iż nieznajomość naszych – czy szerzej – europejskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego powoduje, że pewne elementy są trudniejsze do adaptacji niż byśmy sobie tego życzyli.

 

Zaczęcamy do zamawiania poradnika. Zamówienia można składać pod adresem: fundacja@znak.org.pl

 

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie" - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.


07.02.2012

 


 

Materiały edukacyjne


W ramach projektu "Globalnie-Odpowiedzialnie. Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i młodzieży" przygotowaliśmy dla nauczycieli materiały edukacyjne poświęcone zagadnieniom edukacji rozwojowej.

 

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem darmowej publikacji (pakiet składający się z materiałów dla naczycieli i komiksu edukacyjnego dla młodzieży) zapraszamy do składania zamówień pod adresem:

 

fundacja@znak.org.pl

w zamówieniu prosimy podać ilość zamawianych materiałów oraz dane teleadresowe i nazwisko odbiorcy

 

21.10.2011

 "Uchodźca mój dobry sąsiad" - promocja projektu w polskich mediach

 

14 grudnia 2010 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona promocji działań, jakie zrealizowaliśmy  - od września 2009 do grudnia 2010 roku - w ramach projektu "Uchodźca mój dobry sąsiad".

 

Oprócz konferencji na temat projektu rozmawialiśmy m.in. w programie I Polskiego Radia, serdecznie zapraszamy do posłuchania rozmowy.