O Fundacji

 

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK została założona w 1992 roku przez Społeczny Instytut Wydawniczy "ZNAK" Spółka z o.o. w Krakowie, jako narzędzie międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowe cele Fundacji:


 • propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu;
 • szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości;
 • szerzenie i pogłębianie znajomości kultur różnych narodów zwłaszcza sąsiadów Polski;
 • propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur do swobodnego rozwoju;
 • inicjowanie i wspieranie prac w tym zakresie.


ZARZĄD FUNDACJI:

 • Stefan Wilkanowicz - Prezes Zarządu
 • Henryk Woźniakowski - Wiceprezes Zarządu
 • Sylwia Gajownik - Sekretarz Zarządu


RADA FUNDACJI:

 • ks. Adam Boniecki MIC
 • Tomasz Fiałkowski
 • Jacek Fitt
 • Krzysztof Kozłowski
 • o. Marek Pieńkowski OP
 • bp Tadeusz Pieronek
 • Janusz Poniewierski
 • s. Anne-Denise Rinckwald NDS
 • Karol Tarnowski
 • ks. Jan Wal

 

Statut Fundacji ZNAK - wersja pdf

 

 

ZESPÓŁ FUNDACJI:

PROJEKTY
Sylwia Gajownik - spietrzak@znak.org.pl

Grzegorz Demel - fundacja@znak.org.pl

Anita Ponikło, Karolina Kudyba


WSPÓŁPRACA:
Izabela Parkitna-Mierzwa, Tomasz Ponikło, Joanna Bocheńska

 

 


Fundator i Donatorzy: